POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Żeromski na Pomorzu


Czesław Skonka, Śladami Stefana Żeromskiego na Pomorzu, Gdańsk 2001, 200 s.

Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Tradycji "Mazurka Dąbrowskiego" Oddział Wojewódzki, ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk, tel. (0-58) 556-66-61

Książkę można nabyć drogą subskrypcji (cena 25 zł) lub poprzez dofinansowanie wydawnictwa i wpłatę na konto stowarzyszenia -- "Lista Honorowych Donatorów Książki" zostanie opublikowana.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś