POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Z kroniki Oddziału PTTK w Rabce


Jubileusz 10-lecia istnienia obchodziły dwa szkolne koła krajoznawczo-turystyczne PTTK, działające przy oddziale PTTK Rabka: "Rajdowa Wiara" przy Szkole Podstawowej w Rdzawce - gmina Rabka dnia 30 września 2000 r. oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach dnia 16 listopada 2000 r. Spośród ok. 10 SKKT na naszym terenie - wymienione dwa cieszą się najdłuższym stażem i prowadzone są nieprzerwanie przez tych samych nauczycieli, wspaniałych pedagogów, doświadczonych turystów i krajoznawców, przodowników turystyki górskiej i przewodników beskidzkich i terenowych.

W Rdzawce impreza, po mszy św. w kościele parafialnym, odbyła się przy przepięknej pogodzie na boisku szkolnym. Składały się na nią krótka historia działalności klubu -- w obecności młodzieży, nauczycieli i licznych przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego -- turniej drużyn SKKT, program wokalny, artystyczny w wykonaniu młodzieży i zespołu "Trutnie" oraz bardzo ciekawa wystawa fotograficzna, ukazująca udział klubu w rajdach, wycieczkach krajowych i zagranicznych i różnych imprezach. Aktualnie klub liczy 30 członków. Nieprzerwanie od 1990 r. jest organizatorem wycieczek turystyki kwalifikowanej i imprez kulturalnych. Sukcesem była organizacja i udział w wielodniowych obozach turystyczno-krajoznawczych (Wybrzeże Gdańskie, dwukrotnie Wybrzeże Zachodniopomorskie, dwukrotnie Bieszczady, a także Sudety). Klub brał udział od 1992 r. w rajdach im. C. Trybowskiego Oddziału PTTK Rabka, przemierzając za każdym razem trasy 5-6-dniowe. Najdłuższa trasa była w zlocie 2000 r. -- 110 km trasą szlaku głównego beskidzkiego od Wisły do Rabki. Tradycyjnie klub jest każdego roku nad Czarnym Stawem Gąsiennicowym, gdzie młodym adeptom wręczane są legitymacje członkowskie. Ostatnio dochodzą także rajdy nocne -- szczyty Łopienia, Mogielnicy, Lubania czy Małej Rawki i Wołosania. W czasie wycieczek zagranicznych młodzież zwiedziła stolice państw europejskich: Budapeszt, Wiedeń, Praga, Kopenhaga, Bratysława itp. Były i wędrówki górskie w Alpach austriackich, Tyrol z Innsbruckiem na czele, przełęcz Brenner. Młodzież w czasie tych wyjazdów miała swoje rozrywki -- Prater w Wiedniu, Tivoli w Kopenhadze, Heide Park pod Hamburgiem i Legoland w Danii. Klub rozwija i uprawia także turystykę kolarską, objechali już wyspę Uznam w Niemczech i Pieniny.

W okresie 10 lat młodzież spędziła na wycieczkach 4128 godzin -- 172 dni, przemierzyła łącznie 1558 km -- odległość, jak obliczyli, z Rdzawki do Moskwy. We współzawodnictwie zdobywania GOT koło zajęło dwukrotnie I miejsce i zdobyło puchar. 113 klubowiczów zdobyło GOT różnych stopni, w tym aż 16 małych srebrnych. Współpracują z SKKT przy Gimnazjum w Jordanowie, a ogółem w dziesięcioleciu w wycieczkach różnych brało udział 1415 uczniów. Koło prowadzi własny sklepik "Market SA-BA", którego dochody są wsparciem finansowym działalności klubu i dla ogółu społeczności szkolnej.

W czasie spotkania jubileuszowego podano obiad turystyczny dla wszystkich obecnych wraz z tortem "urodzinowym", a całość zakończono prezentacją sprzętu i pokazami Grupy Podhalańskiej GOPR z Rabki. Młodzież zrzeszona w SKKT prezentowała się w swoich jednakowych niebieskich koszulkach z napisem "Rajdowa Wiara". Podziękowania za współpracę kierowano pod adresem dyrektora szkoły mgr Jarosława Janika, który solidarnie "znosił" nieobecność młodzieży rajdowej w szkole (4128 godzin ogółem) i usprawiedliwiał, komitetu rodzicielskiego, grona nauczycielskiego, sponsorów, a także dyrektorów różnych szkół i bezosobowo wszystkich innych na terenie Polski, którzy użyczali gościny.

Opiekunem jest mgr Andrzej Kubiński, który cały swój wolny czas poświęca tej młodzieży, wpajając jej zamiłowanie do krajoznawstwa i zachęca ją do poznawania przez "Małe Ojczyzny" piękna całego naszego kraju.

Elfryda Trybowska

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś