POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Nowe kajaki na Krutyni


Krutynia -- rzeka piękna i tajemnicza, wciąż kusi i przyciąga turystów, obiecując -- jak co roku -- przeżycie wielu przygód i wzruszeń. A co poza tym na Krutyni?

Okręgowy Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK Sp. z o.o. w Olsztynie od wielu lat organizuje 10-dniowe spływy kajakowe -- w tym roku również. Po kilku trudnych latach, związanych z koniecznością skorzystania z obcej bazy noclegowej i gastronomicznej -- w 2001 r. spływ powraca do dziesięciu stanic wodnych PTTK.

Stanica w Sorkwitach, gdzie rozpoczynają się spływy, została wyposażona w 100 nowych kajaków z kompletem wioseł. W recepcji można kupić mapy, foldery i wydawnictwa o regionie, koszulki i czapki z logo Krutyni, a w jadłodajni zawsze można zjeść świeżą rybę słodkowodną.

Nowością w ofercie "spływowej" są spływy kilkudniowe, oparte na bazie namiotowej. Czas trwania spływu i trasę proponują klienci, z naszej strony zapewniamy transport kajaków do dowolnie wybranych miejsc.

Nadal sporym zainteresowaniem cieszą się spływy przed- i posezonowe. Korzystają z nich zakłady pracy, szkoły średnie, kluby i koła PTTK -- jednym słowem ci, którzy nie lubią tłoku i chcą nacieszyć się ciszą i przyrodą.

W 2001 r. -- po 3 latach przerwy -- OZGT w Olsztynie przywraca organizowany przez siebie konkurs "O najlepszy obiekt PTTK na szlaku Krutyni". Ocenianych jest 9 stanic według kilku kryteriów, a oceniającymi są uczestnicy spływu, wypełniający dostarczone przez nas ankiety. Nagrodą dla zwycięskiego obiektu jest pewna kwota przeznaczona na inwestycje, a zachętą dla turystów do uczestnictwa w konkursie jest wylosowanie dla jednego spośród nich bezpłatnego skierowania na spływ w następnym roku -- w dowolnie wybranym terminie. Dodatkowo -- przy okazji konkursu -- chcemy zobligować kierowników stanic do oceny pracy przodowników turystyki kajakowej, którzy często zapominają, że na ten krótki 10-dniowy okres trwania spływu stają się pracownikami, reprezentują firmę, która ich zatrudniła.Obsługę medialną konkursu "O najlepszy obiekt PTTK na szlaku Krutyni" zgodziły się objąć: Polskie Radio Olsztyn, Olsztyńskie Radio "Wa-Ma", "Sygnały Dnia", i Program Polskiego Radia, "Gazeta Olsztyńska".

Zapraszamy.

Dorota Zalewska

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś