POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Turystyczne szlaki rowerowe PTTK


Staraniem ZG PTTK -- Komisji Turystyki Kolarskiej przygotowano wykaz ważniejszych szlaków rowerowych oznakowanych przez PTTK. Podajemy go niżej wraz ze znanymi nam turystycznymi szlakami rowerowymi oznakowanymi przez inne podmioty. Zwracamy się też z gorącą prośbą o  zgłoszenia szlaków rowerowych nie ujętych w tym wykazie, a wykonanych w terenie. Dziękujemy!

Turystyczne szlaki rowerowe znakowane przez PTTK

Rok 1996

Oznakowano 347-kilometrowy odcinek Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-1 z Calais (Francja) do St. Petersburga, przez Polskę (od Kostrzyna nad Odrą do Bydgoszczy).


Rok 1997

 1. MTR R-1 z Bydgoszczy do Gronowa, dł. 328 km
 2. Szlak BY-6001n, z Bydgoszczy do Chojnic, dł. 165 km
 3. Szlak BY7001s, z Tucholi do Bachorza, dł. 113 km
 4. Szlak TO-7001n, z Torunia do Wąbrzeźna, dł. 45 km

651 km


Rok 1998

 1. Szlak TO-7001n, z Wąbrzeźna do Grudziądza, dł. 37 km
 2. Szlak TO-7003n, z Torunia do Radomna, dł. 130 km
 3. Szlak TO-7004y, z Grudziądza do Łąkorza, dł. 60 km
 4. Szlak PI-7001c, wokół Trzcianki, dł. 57 km
 5. Szlak PI-6001n, z Trzcianki do Tuczna, dł. 40 km
 6. Szlak LG-7001z, wokół Lubina, dł. 56 km
 7. Szlak GO-7001c, po terenie gminy Sulęcin, dł. 60 km
 8. Szlak ZA-6001c, po terenie Roztocza, dł. 97 km
 9. Szlak SŁ-7001y, z Kluk do Łeby, dł. 22 km
 10. Szlak NS-7001z, z Maciejowej do Wierchomli, dł. 29 km
 11. Szlak NS-7002s, z Skrudlina do Prehyby, dł. 10 km
 12. Szlak BY-6002c, z Czerska do Świecia, dł. 73 km
 13. Szlak PI-7003z, z Piły-Leszko-Piła, dł. 20 km

691 km


Rok 1999

 1. Szlak KA-6003n, z Sławkowa do Podzamcza, dł. 28 km
 2. Szlak KA-6004s, z Katowic do Chorzowa, dł. 7,8 km
 3. Szlak KA-6006c, z Będzina do Raciborza, dł. 104 km
 4. Szlak KA-6004s, z Zabrza do Gliwic, dł. 13,5km
 5. Szlak KA-6017n, z Gliwic do Lublińca, dł. 55 km
 6. Szlak KA-7002z, z Pyskowic do Toszka, dł. 12,5 km
 7. Szlak KA-7001z, z Katowic do Wojkowic, dł. 15,6 km
 8. Szlak KA-6003n, z Katowic do Gliwic, dł. 38,8 km
 9. Szlak KA-6001c, z Katowic do Pszczyny, dł. 43,8 km
 10. Szlak KA-6010z, z Pszczyny do Brzeszcz, dł. 15,7 km
 11. Szlak KA-6016y, z Gliwic do Ujazdu, dł. 32,7 km
 12. Szlak KA-6019z, z Tarnowskich Gór do Kró. Mł., dł. 26,4 km
 13. Szlak KA-6015z, z Gliwic do Kędzierzyna-Koźle, dł. 46,2 km
 14. Szlak KA-6020s, z Bytomia do Wozik Śl., dł. 37,2 km
 15. Szlak KO-7002z, wokół Kalisza Pomorskiego, dł. 48,0 km
 16. Szlak PI-7001c, wokół Trzcianki (II etap), dł. 25,0 km
 17. Szlak PI-7004y, wokół Piły, dł. 43,0 km
 18. Szlak PI-6002n, z Trzcianki do Tuczna, dł. 35,0 km
 19. Szlak TO-7005y, z Torunia do Młyńca, dł. 35,0 km
 20. Szlak TO-6002c, z Torunia do Chełmna, dł. 60,0 km
 21. Szlak BY-7002n, po Pałkach Żnińskich, dł. 74,0 km

797,2 km


Rok 2000

 1. Szlak GO-7001c, z Samogór do Sulęcina, dł. 31,8 km
 2. Szlak GO-7006y, z Sulęcina do Torunia, dł. 31,2 km
 3. Szlak KO-7001c, wokół jeziora Lubie, dł. 50,0 km
 4. Szlak PI-7007c, z Złotowa do Piły, dł. 61,0 km
 5. Szlak KO-7003z, wokół Wałcza, dł. 31,0 km
 6. Szlak OL-7010s, z Giżycka PKP do COS AIT, dł. 1,8 km
 7. Szlak OL-7009z, z Giżycka do Sterlawek, dł. 85,0 km
 8. Szlak OL-7008z, z Giżycka do Św. Lipki, dł. 70,0 km
 9. Szlak OL-7007c, z Giżycka do Gierłoży, dł. 75,0 km
 10. Szlak OL-7005y, z Radomna do Iławy, dł. 17,0 km
 11. Szlak OL-7003s, z Iławy do Siemian, dł. 28,0 km
 12. Szlak OL-6001c, z Olsztyna do Starych Jabłonek, dł. 34,0 km
 13. Szlak PI-7005, z Piły do Skrzatusza, dł. 15 km
 14. Szlak Ł-7001z, z Rajgrodu do Grąd, dł. 18,0 km

548,8 km


Turystyczne szlaki rowerowe znakowane przez inne podmioty*

(parki narodowe, parki krajobrazowe, urzędy miast i gmin)

 1. Szlak BK-7001c, z Królowego Mostu do Jałówki, dł. 75,0 km
 2. Szlak BK-7002z, z Janowa do Korycina, dł. 24,0 km
 3. Szlak BK-7003y, z Jałówki do Królowego Mostu, dł. 69,0 km
 4. Szlak BK-7004n, z Białegostoku do Czarnej Biał., dł. 50,0 km
 5. Szlak BK-7005c, Czarnej Biał. do Janowa, dł. 37,0 km
 6. Szlak BK-7006n, z Korycina do Suchowoli, dł. 61,0 km
 7. Szlak BY-7004z, Bydgoszcz-Chełmno-Bydgoszcz, dł. 90,0 km
 8. Szlak OP-7001y, z Opola do Olesna, dł. 98,0 km
 9. Szlak WA-6001z, wokół Kampinoskiego Parku Narodowego, dł. 204,0 km
 10. Szlak WA-7005c, z Radzymina do Olszynki Grochowskiej, dł. 59,0 km

767 km

* szlaki wyznakowane zgodnie z "Instrukcją PTTK" i zgłoszone do rejestru KT Kol. ZG (znakowane przez znakarzy PTTK).


Złożone wnioski o znakowanie turystycznych szlaków rowerowych w 2001 roku

 1. Szlak PI-7006z, wokół Ujścia, dł. 35,0 km
 2. Szlak PI-7008n, Złotów-Złotów, dł. 58,0 km
 3. Szlak PI-, wokół Krzyża, dł. 50,0 km
 4. Szlak OP-7002s, z Szydłowic do Błot, dł. 11,0 km
 5. Szlak KO-7004s, Szczecinek-Łączno-Szczecinek, dł. 42,0 km
 6. Szlak OP-7003c, z Brzegu do Wójcic, dł.17,0 km
 7. Szlak Ko-7005y, z Szczecinka do Szczecinka, dł. 52,0 km
 8. Szlak KO-7006z,, "Dolina Parsęty", dł. 51 km
 9. Szlak KO-7007c, "Szczecineckie Jeziora", dł. 65,0 km
 10. Szlak OL-7013n, z Olsztyna do Babięt, dł. 63,0 km
 11. Szlak WA-7004c, wokół Radzymina, dł. 40,0 km
 12. Szlak BY-7003n, z Barcina do Gołąbek, dł. 35,0 km
 13. Szlak CZ-7002c, z Myszkowa do Huciska, dł. 19,0 km
 14. Szlak WA-7002y, z Rawki PKP do Arkadii, dł. 25,0 km
 15. Szlak CZ-7001s, z Koziegłów do Przewodziszowic, dł. 23,0 km
 16. Szlak OL-7011c, Giżycko-Przerwanki-Giżcko, dł. 35,0 km
 17. Szlak SI-6002c, przez Nadbużański Park Krajobrazowy, dł. 180,0 km
 18. Szlak OL-7012y, Giżycko-Rydzewo-Giżycko, dł. 35,0 km
 19. Szlak Ł-7002z, z Grajewa do Twierdzy Osowiec, dł. 44,0 km
 20. Szlak BY-6003s, Dolina Dolnej Wisły, dł. 370,0 km
 21. Szlak KA-6010z, z Rybnika do Pszczyny, dł. 43,4 km
 22. Szlak KA-7003z, z Gliwic do Mokrego, dł. 24,0 km
 23. Szlak KA-6002y, z Katowic do Raciborza, dł. 89,0 km
 24. Szlak KA-6021z, z Tarnowskich Gór do Podzamcza, dł. 66,0 km
 25. Szlak KA-6029s, z Gliwic do Knurowa, dł. 12,0 km
 26. Szlak PI-7008n, ze Złotowa do Złotowa, dł. 58,0 km
 27. Szlak WA-7003c, Warszawa-miasto-Olszynka G., dł. 60,0 km
 28. Szlak SI-6001n, Dolina Liwca, dł. 120 km
 29. Szlak WŁ6001z, dł. 36,0 km
 30. Szlak WŁ7001y, dł. 31,8 km
 31. Szlak WŁ7002n, dł. 18,0 km
 32. Szlak WŁ7003s, dł. 30,4 km
 33. Szlak SŁ7001y, z Kluk do Rowów, dł. 22,0 km
 34. Szlak WŁ7007z, dł. 51,0 km
 35. Szlak KO-7007z, dł. 51,0 km
 36. Szlak WŁ6002c, dł. 27,0 km
 37. Szlak OL-7001c, Iława-Siemiany-Iława, dł. 95,0 km
 38. Szlak OL-7003s, z Iławy do Siemian, dł. 28,0 km
 39. Szlak NS-7003, z Nowego Sącza do Maciejowej, dł. 26,6 km
 40. Szlak KO-7008c, "Drawa", dł. 60,7 km
 41. Szlak KO-7009n, Dookoła jez. Siecino, dł. 39,0 km
 42. Szlak KO-7010y, "Góra Lisica", dł. 29,0 km
 43. Szlak KO-7011s, Dolina Wąsowy, dł. 31,0 km
 44. Szlak KO-7012z, Złocieniec - jez. Kansko, dł. 16,6 km

2315,5 km

Zbigniew Boroński

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś