POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Spływ Twardzieli 2001


Luty to zwyczajowo okres spotkań tych najbardziej zaciekłych płetwonurków. Pod egidą Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK w dniach 23-25 lutego 2001 r. odbył się organizowany przez środowisko giżyckie Spływ Twardzieli szlakiem rzeki Krutyni. Przypominamy, że pomysłodawcą i organizatorem pierwszych imprez był Andrzej "Balon" Tarasiewicz, którego imię nosi ta impreza.

Tegoroczne warunki mocno doskwierały uczestnikom. Temperatura -8°C w dzień i ochłodzenie w nocy do MMMM -17°C spowodowały, że na rzece pojawiła się cienka warstwa lodu, która kaleczyła odsłonięte części twarzy uczestników. Nie zraziło ich to. Pierwsi do celu dopłynęli (niezniszczalny) Tadziu Wardziukiewicz i Artur Dąbrowski. Gratulujemy! Laureatem specjalnej nagrody Pucharu Prezesa KDP W. Wachowskiego dla najwytrwalszego "twardziela" został Krzysztof May -- nie opuścił żadnej imprezy. Dziękujemy sponsorom: firmom Technika Podwodna, Eques i magazynowi "Nurkowanie" za ufundowanie nagród.

Grzegorz Czernek


Foto: Piotr Krzemiński

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś