POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Odeszli od nas


Roman Klim

Urodził się 5 lutego 1940 r. w Brześciu n. Bugiem, zmarł 7 grudnia 2000 r. w Gdańsku. Z wykształcenia inżynier i muzeolog, regionalista i krajoznawca z zamiłowania, a także niezwykle płodny autor niezliczonych publikacji naukowych i przewodników krajoznawczych, odszedł od nas przedwcześnie, w sile wieku i wspaniałym rozkwicie sił twórczych. Był wyjątkowym, bardzo życzliwym, szczerym i serdecznym przyjacielem i takim pozostanie w naszej pamięci jako niedościgniony wzór do naśladowania.

Roman Klim związany był duchowo z Pomorzem, ale szczególnie cenił sobie Wysoczyznę Elbląską i Nizinę Kwidzyńską, krainy, które były świadkami jego dzieciństwa i młodości. Był zagorzałym miłośnikiem i przyjacielem tych ziem, odkrywcą i badaczem, łączącym bogatą historię z teraźniejszością i polskimi korzeniami.

Był utalentowanym organizatorem zarówno w pracy zawodowej, jak i społecznej. Przeniesiony służbowo z Elbląga do Helu, utworzył tam od podstaw Muzeum Rybołówstwa jako Oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

W Helu skupił wokół siebie tych, którym nieobce były losy środowiska przyrodniczego Półwyspu Helskiego, tworząc przy PTTK Klub Ochrony Środowiska "Międzymorze".

Nigdy nie ustawał w działalności krajoznawczej i jako regionalista zainteresował się zwłaszcza Żuławami Wiślanymi. W Tczewie powołał najpierw Klub Przyjaciół Kultury Mennonickiej "Olęder", a w 1992 r. Nadwiślański Klub Krajoznawczy "TRSOW", którego prezesem był do końca swoich dni.

Roman Klim, wybitny krajoznawca, twórca muzeów i wielu stowarzyszeń regionalnych, zapisał się jako pionier w odsłanianiu dorobku mennonitów i popularyzowaniu piękna ziemi polskiej, jej historii, zabytków przyrody i kultury materialnej.

Praca społeczna dla dobra ogółu była pasją jego życia. W swoich klubach wprowadził zwyczaj cotygodniowych spotkań kształcących, wypełnionych głównie treścią krajoznawczą, a także sobotnio-niedzielnych wędrówek poznawczych.

Z jego krajoznawczych wędrówek, które opracował i wydał, powstały świetne przewodniki krajoznawcze m.in. Przyroda i zabytki Kociewia, Brzegiem Wisły, Śladami mennonitów, Śladami misji św. Wojciecha, Śladami Truso, W poszukiwaniu zabytków hydrotechniki, Poznajemy gminy nadwiślańskie, Przyroda i zabytki Kaszub, Romantyczna Wysoczyzna Elbląska, Brzegiem Kanału Elbląskiego, Ogólnopolskie nadwiślańskie zjazdy opiekunów przyrody i zabytków, Szukamy nowych pomników przyrody, Żuławy Wiślane, Elbląskie zaprasza, Rowerem po szlaku Kopernikowskim, Muzeum Wisły w Tczewie i wiele innych.

Niezwykle dużo uwagi poświęcił problematyce kultury mennonickiej, co utrwalił w pracach, takich jak: Śladami mennonitów w Dolinie Kwidzyńkiej, Żuławski szlak mennonitów, Materiały I Sympozjum Mennonickiego im. Helmuta Reinera i inne.

Do historii zapisały się Międzynarodowe Zjazdy Mennonickie i odnowiony cmentarz mennonicki w Stogach Malborskich. Roman Klim był przodownikiem turystyki kajakowej I stopnia. Turyści kajakarze zawdzięczają mu opracowanie materiałów szkoleniowych Historia kajakarstwa. Był twórcą i kustoszem Muzeum Kajakarstwa Polskiego w Muzeum Wisły w Tczewie.

Z jego inicjatywy i przy wydatnej pomocy utworzono w 1998 r. Muzeum Kanału Elbląskiego na pochylni w Buczyńcu. Nie sposób wymienić wszystkich jego dokonań i inicjatyw obywatelskich w dziedzinie krajoznawstwa i ochrony przyrody w regionie. Roman był motorem i duszą tych przedsięwzięć. W pamięci utrwaliły się, organizowane we współpracy z samorządami lokalnymi, sesje naukowe i zjazdy w różnych miejscach Polski. Za swoją wybitną działalność zawodową i społeczną otrzymał najwyższe wyróżnienia i odznaczenia, z Krzyżem Kawalerskim włącznie.

Roman Klim był współorganizatorem wielu imprez krajoznawczych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Do ostatnich swoich dni nie poddawał się chorobie, był aktywny do końca. Taki pozostanie w naszej pamięci. Tytan pracy, wspaniały człowiek, naukowiec i społecznik. Pozostawił po sobie wspaniałą kartę historii, na której będziemy uczyli się i pamiętali. Żegnaj drogi przyjacielu. Dziękujemy Ci za wszystko i za Twoje otwarte Wielkie Serce.

Alicja Wrzosek

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś