POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

15 południk geograficzny oznakowany


Wyznaczony 5 lutego 1924 r. Uchwałą Międzynarodowej Unii Geograficznej południk 15o długości geograficznej wschodniej określa strefę czasu środkowoeuropejskiego -- o 1 godzinę późniejszą od czasu uniwersalnego. Ta umowna linia przebiega przez tereny Polski od Trzęsacza na północy po Zgorzelec i Bogatynię na południu przecinając tereny woj. lubuskiego, w tym i powiatu krośnieńskiego. I chociaż jest to fakt symboliczny -- umowny, to jednak mieszkańcy powiatu krośnieńskiego mówią, że ich chronometry wskazują najdokładniej czas środkowoeuropejski.

Uwzględniając transgeniczne położenie regionu oraz fakt, że turystyka może być ważną gałęzią gospodarczą kraju, województwa, powiatu i gminy Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej postanowił połączyć te walory i oznakować w trwały sposób linię określającą przebiegający południk. Stało się to możliwe tylko przy pozyskaniu ludzi "dobrej woli", przychylnych inicjatywie, którzy mogli zamierzenie TMZK wesprzeć finansowo. W ostatnich tygodniach roku 2000 udowodniono, że przy odrobinie chęci niemożliwe przez lata -- stało się możliwym.

Potrzebę oznakowania miejsca przebiegu południka podnosił wielokrotnie nieżyjący już dziś mgr Franciszek Wiącek -- nauczyciel geografii w ZSzOiZ -- i prezes Oddziału PTTK. 30 grudnia ub. roku o godz. 1200 przy obelisku (granitowym kamieniu), umiejscowionym dokładnie w miejscu przebiegu południka -- w pobliżu przecięcia się dróg: Krosno Odrzańskie-Słubice i Skórzyn-Lubogoszcz, zebrali się członkowie TMZK, gospodarz terenu -- wójt gminy Maszewo Lubuskie -- Jan Hołyński oraz wykonawca symbolicznego napisu na obelisku -- Marek Kopiński.

Prezes Towarzystwa -- Zdzisław Paduszyński podziękował inicjatorowi tego ponadregionalnego pomysłu, a także ludziom i instytucjom ze wszechmiar przychylnym. Są nimi: starosta powiatu krośnieńskiego -- Wiesław Mackowicz, zarząd gminy Maszewo Lub., Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie, Wojewódzki Zarząd Dróg w Zielonej Górze, firma kamieniarska Marka Kopińskiego i Rajmund Szewciw, który przetransportował głaz i "osadził" w ustalonym miejscu.

Jan Hołyński stwierdził, że obelisk ten będzie kolejnym elementem promującym region, tym bardziej że w oddalonym o 3,5 km Skórzynie znajduje się mogiła byłego kanclerza Niemiec hr. Leona von Capryviego. Ma to wymowny znak dla turystów zza Odry.

Andrzej Zaborowicz i Waldemar Rojek zadeklarowali uporządkowanie terenu wokół obeliska z nadejściem wiosny, wyrażając przekonanie, że przy remoncie drogi Krosno Odrz.-Słubice zielonogórscy drogowcy wykonają zatoczkę, aby miejsce to było bardziej atrakcyjne. A może będzie i w przyszłości parking?

Jest to trwały kolejny dowód na to, że TMZK jest stowarzyszeniem, którego nadrzędnym celem jest troska o dobre imię regionu i jego popularyzacja w każdej formie -- stwierdził senior towarzystwa -- związany z Krosnem Odrz. od ponad pół wieku -- Tadeusz Słomiński.

To "historyczne spotkanie", podsumowujące rok 2000 i wytyczające zadania na XXI wiek, zakończyło się w zimowej scenerii przy ognisku, pieczonych kiełbaskach i lampce szampana. Były też życzenia dalszej dobrej współpracy TMZK z władzami samorządowymi, bo tylko wtedy są wymierne sukcesy stwierdził Stanisław Hałko

Józef Cieślak

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś