POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

SKKT - PTTK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach


SKKT-PTTK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Spytkowicach założone zostało w 1990 r., dawało i daje każdemu szansę na poznanie ciekawostek otaczającego świata. Prowadzi je od początku zapalony przewodnik i przodownik PTTK, Kazimierz Surówka. Młodzież zdobywa tu umiejętności czytania mapy topograficznej, posługiwania się kompasem, orientowania się w terenie wg zjawisk przyrody, zapoznaje się z ochroną zabytków i przyrody oraz uczy się zasad zachowania bezpieczeństwa na wycieczkach.

Dziesięć lat temu w klubie było 36 młodzieży, a na początek zorganizowano biwak letni na Turbaczu. Przez klub przewinęło się w tych latach ponad 240 uczniów, głównie zainteresowanych turystyką górską. Tę formę popularyzowano także wśród pozostałych uczniów szkoły, a także innych szkół i gimnazjum. Zorganizowano w tym okresie 123 wycieczki, jedno- i wielodniowe, w tym biwaki i obóz wędrowny, zdobywając na nich 243 odznaki popularne, 105 małych brązowych, 52 małych srebrnych i 7 małych złotych GOT (razem 407 odznak). Młodzież poznała kolejno Gorce, Pieniny, Beskid Wysoki, Sądecki, Makowski, Niski, Spisz, Orawę, pasmo podhalańskie, Bieszczady, Tatry oraz Jurę Krakowsko-Częstochowską. Poza turystyką górską młodzież pracuje także w sekcji krajoznawczej, fotograficznej, a w ostatnich latach wprowadzono ją także w narciarstwo zjazdowe na pobliskich stokach.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach należy do szkół małych, w ostatnich latach do SKKT należy zwykle 60 dzieci, co stanowi aż 65% ogólej liczby uczniów. Podkreślić warto, że kilka osób, które już dawno opuściły szkołę, nadal pozostaje członkami tego klubu. Dorocznie organizowany jest konkurs z wiedzy turystycznej, systematycznie urządzane są wystawy fotograficzne, co pozwala uczestnikom powrócić wspomnieniami na ścieżki górskie. Koło było także inicjatorem pierwszego Rajdu Patrona Szkoły w 1993 r. por. Tadeusza Stefaniszyna, który w tych okolicach zginął bohaterską śmiercią we wrześniu 1939 r. w walce o Wysoką, a którego szlak prowadzi przez miejsce śmierci, jego pochówku i izbę pamięci.

Za udział w różnych imprezach turystycznych SKKT może się poszczycić:

  • czterokrotnym zdobyciem pucharu za zajęcie I miejsca w konkursie ogłaszanym przez Oddział PTTK w Rabce dla SKKT za największą liczbę uzyskanych odznak GOT (za lata 1991, 1996, 1998 i 1999),
  • pucharem za I miejsce w Zlocie Oddziału PTTK Rabka im. C. Trybowskiego -- Śnieżnica -- 1999 r.,
  • zajęciem II miejsca w Ogólnopolskim Rajdzie o "Srebrną Ciupagę" -- Przehyba 1999 r.,
  • I miejscem i pucharem w Ogólnopolskim III Rajdzie Górskim "Przehyba 1992",
  • pucharem i I miejscem w konkursie historyczno-krajoznawczym Powstanie Chochołowskie 2000,
  • II miejscem w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turysty- czno-Krajoznawczym PTTK Nowy Sącz 2000,
  • I miejscem i pucharem w Ogólnopolskim Rajdzie Górskim o "Srebrną Ciupagę" 2000,
  • I miejscem i pucharem w 47 Młodzieżowym Zlocie Turystycznym im. C. Trybowskiego Oddział Rabka -- Rabka 2000.

Kronika, jako najważniejszy dokument obrazujący działalność członków koła, jest prowadzona chronologicznie, ilustrowana rysunkami, szkicami, stemplami, fotografiami. Zawiera krótkie opisy wydarzeń z przebiegu tras. Klub zgłosił kronikę do konkursu ogólnopolskiego kronik SKKT, ogłoszonym przez Zarząd Główny PTTK z okazji 50-lecia PTTK i zajął I miejsce na terenie Małopolskiego Forum Oddziałów w Krakowie, w kategorii SKKT- -PTTK.

Taka rozległa działalność była możliwa tylko dzięki wspaniałej młodzieży, bezgranicznemu zaangażowaniu opiekuna, Kazimierza Surówki, dzięki przychylności dyrektora i grona nauczycielskiego szkoły, szerokiemu i wszechstronnemu poparciu rodziców oraz dzięki sponsorom miejscowej społeczności.

Podczas uroczystości jubileuszowych do SKKT przyjętych zostało 14 uczniów, którym legitymacje członkowskie wręczył prezes Oddziału PTTK w Rabce, Jan Ceklarz. Dyplomy uznania otrzymali długoletni działacze SKKT, osoby zasłużone, sponsorzy, którzy od lat wspomagają działalność koła. Dla nich wszystkich szkolny zespół muzyczny przygotował program artystyczny. Dodatkowych atrakcji dostarczyli jubilatom ratownicy GOPR -- Grupa Podhalańska w Rabce, dzięki którym młodzież miała okazję przejechać się na TRX-ie albo zaznać smaku wspinaczki na pięciometrowej sztucznej ścianie.

Elfryda Trybowska

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś