POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Europejskie Dni Dziedzictwa - "Od piastowskich wałów do austriackich fortów"


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Krakowski
Komisja Krajoznawstwa Historii i Tradycji
Klub Instruktorów Krajoznawstwa
organizują ogólnopolskie spotkanie
turystów krajoznawców
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
"Od piastowskich murów
do austriackich fortów"

W programie:

22 września 2001 r. (sobota)

Oficjalne otwarcie EDD -- OELESTAT -- Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (ul. Lubicz 16 - Park Strzelecki).
Zwiedzanie - OELESTAT - Barbakan - Muzeum Czartoryskich (militaria) -- Mury miejskie wzdłuż Plant -- Wawel (mury Kazimierza Wielkiego -- Zbrojownia).
Wykłady -- OELESTAT: inż. Tadeusz Kusion -- "Architektura militarna Krakowa", prof. dr hab. Zdzisław Żygulski, "Jak dawniej Krakowa broniono". Prelekcja z przeźroczami -- "Walory krajoznawcze okolic Krakowa"

23 września 2001 r. (niedziela)

Zwiedzanie (przejazd autokarem): -- Fort św. Benedykta, Fort Kleparz, Luneta Warszawska, Szyce (granica), Biały Kościół (granica), Bolechowice, Tomaszowice, Modlnica, Fort Tonie, Fort Węgrzce, Kraków.
Zakończenie (Jedn. Wojsk.) -- ognisko, grochówka, spotkania towarzyskie, sztuczne ognie.

Cel spotkania

Poznanie rozwoju i zachowanych obiektów obronnych Krakowa od XIV do XX w.

Patronat

Generalny Konserwator Zabytków i Prezydent Miasta Krakowa.

Organizatorzy

PTTK Oddział Krakowski przy współudziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Narodowego w Krakowie, Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe, Kongregacji Kupieckiej, Rady Dzielnicy I  i VI, Wojska Polskiego -- Garnizon Krakowski, Zespołu Folklorystycznego Mogilany, Krakowskiego Klubu Kolekcjonerskiego.

Uczestnicy

Uczestnikami spotkania mogą być turyści krajoznawcy zainteresowani problemami obronności w ogóle, a miasta Krakowa w szczególności. Liczba miejsc ograniczona.

Informacje

PTTK Oddział Krakowski, ul. Westerplatte 5, 31-033 Kraków, tel. (0-22) 421-11-62 (od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00).

Zapraszają organizatorzy

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś