POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

III Zlot Przodowników Imprez na Orientację
Borne-Sulinowo 1-3 grudnia 2000 r.


Dwa lata temu Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK zaproponowała, podobnie jak w innych komisjach naszego Towarzystwa, by zorganizować zlot turystów zajmujących się tą dziedziną turystyki kwalifikowanej. Pierwszy zlot odbył się w grudniu 1998 r. w Warce, a organizatorem był radomski Oddział PTTK. W 1999 r. II zlot organizował gdański Klub Imprez na Orientację "Neptun", a miejscem był wspaniały zamek w Gniewie. Organizacji III zlotu podjęło się środowisko koszalińskie. Głównymi animatorami byli bardzo sprawni, kompetentni i wyśmienici organizatorzy w osobach Pawła i Zygfryda Fąferków. Na miejsce zlotu wybrano miejscowość Borne Sulinowo, którego burmistrz Jacek Chrzanowski objął patronat nad imprezą. Miasto Borne Sulinowo jest pięknie położoną miejscowością pośród lasów nad jeziorem Pile, a znajduje się obecnie w województwie zachodniopomorskim. Jeszcze kilka lat temu o Bornym Sulinowie mało kto słyszał, gdyż było to miasto zamknięte -- stacjonował tu garnizon Armii Radzieckiej. Miasto powstało przed wojną jako miejsce stacjonowania garnizonu wojsk niemieckich pod dowództwem m.in. generałów Guderiana i Rommla, a na okolicznych poligonach odbywały się manewry wojskowe.

Odremontowany budynek szkoły, która była bazą imprezy, witał wszystkich uczestników zlotu, a sprawnie działający sekretariat i ładnie urządzone sale sprawiły, że uczestnicy czuli się doskonale. Wieczorem odbyło się zwiedzanie miasta z przewodnikiem, którym był szef straży miejskiej. Mimo zmroku ten spacer po mieście wywarł na uczestnikach duże wrażenie. Po powrocie do bazy zorganizowano ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.

Rano, w ramach zajęć terenowych, uczestnicy zlotu poszli na trasę z najmłodszymi adeptami imprez na orientację. Po przebyciu tej trasy młodzi ludzie startowali już samodzielnie w dwóch kategoriach wiekowych. Następnym punktem programu była wycieczka po okolicach Bornego Sulinowa. Kilka kilometrów za miastem można było zwiedzić ukryte w lesie silosy atomowe! Regularne linie zasieków, zniszczone budynki wartowni, głębokie studnie silosów na głowice jądrowe i wiele zrujnowanych budynków wstrząsnęły wyobraźnią uczestników. Kolejnym etapem wycieczki była miejscowość Kłomino. Widok wymarłych i zdewastowanych kilkunastu bloków mieszkalnych budowanych, jak to określano, w stylach leningradzkim i warszawskim, plac defiladowy z odpowiednim podwyższeniem uzmysłowiły uczestnikom, jak dziwne to były czasy.

Po wyśmienitym obiedzie odbyło się zebranie Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK. Następnym punktem programu było oficjalne otwarcie i powitanie zaproszonych gości. Zebranie plenarne poprowadził przewodniczący KInO Andrzej Krochmal (Warszawa). Poruszył on zagadnienia związane z kreśleniem map przy użyciu programów komputerowych. Wykonanie kolorowych map w programie OCAD zajmuje obecnie niewiele czasu. Można je w dowolny sposób modelować, przekształcać i unowocześniać. Wszyscy zebrani otrzymali na dyskietkach ten program z przykładem zastosowania podczas wrześniowego Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Uczestnicy kongresu mieli tam możliwość zwiedzania zabytków Gniezna chodząc z mapą wykonaną przez Waldemara Fijora (Toruń).

Sprawy związane z ułożeniem i dystrybucją kalendarza ogólnopolskich imprez na orientację omówili Karol Kalsztein (Gdańsk) i Dariusz Zając (Radom). Burzliwą dyskusję wywołał problem wpisowego i zniżek na imprezach. Wiele kontrowersji wzbudził problem sprawdzania dokumentów uprawniających do korzystania z ulg. Referat "Obowiązki i uprawnienia kadry przodownickiej" wygłosił Zbigniew Tarnowski (Częstochowa). Kadra przodowników InO liczy obecnie 205 osób. Około 25% to młodzieżowi przodownicy imprez na orientację. Kadra przodowników imprez na orientację w przeliczeniu na liczbę organizowanych imprez jest najbardziej efektywna. Na listopadowym kursie w Gliwicach uprawnienia uzyskało 20 osób. Pozostała grupa, która nie wykazała się pełną znajomością zagadnień, otrzymała kartę poprawkową nazwaną przekornie "żółtymi papierami". Po uzupełnieniu zaległości u członków komisji egzaminacyjnej kandydat otrzyma uprawnienia. Poziom tegorocznego kursu komisja oceniła jako bardzo wysoki. W roku 2001 kurs odbędzie się na północy Polski w okolicach Gdańska. Zwrócono się z apelem do działających instruktorów InO, by przez złożenie ankiety sprawozdania zmienili charakter swoich uprawnień na przodownickie. Tytuł instruktora InO nie istnieje już od wielu lat.

Paweł Fąferek (Koszalin) przedstawił nowe kategorie wiekowe, obowiązujące podczas imprez na orientację. Po reformie systemu oświaty zaszła konieczność ich uaktualnienia przez wprowadzenie kategorii TM (młodzieżowej), a w propozycji Dariusza Zająca nazwanej kategorią TG (gimnazjalna). Prośbą o nadesłanie sprawozdań z referatów weryfikacyjnych odznaki imprez na orientację zakończył swoje wystąpienia Robert Bagan (Sanok), odpowiedzialny w KInO za Główny Referat Weryfikacyjny. Wiele emocji wzbudziło wystąpienie Piotra Hercoga (Częstochowa). Interpretacje regulaminowe podczas imprez na orientację powodują niekiedy dużo kontrowersji. Mimo iż przepisy są czytelne i rzeczowe, życie dopisuje coraz to nowe poprawki. Po ich zebraniu są one opracowywane i ogłaszane przez KInO ZG PTTK. Takim najważniejszym problemem jest obecnie ułożenie regulaminu działania Komisji Odwoławczej podczas imprez na orientację.

Z propozycją utworzenia nowej kategorii Odznaki InO -- Dla Najwytrwalszych wystąpił Dariusz Zając. Niektórzy wytrwali uczestnicy imprez na orientację doszli już do ostatniego szczebla drabinki OInO i dla nich właśnie jest ta nowa propozycja.

Podczas tej bardzo intensywnej i burzliwej narady poruszono wiele problemów nurtujących środowisko "orientalistyczne". Wielu problemów zapewne nie poruszono bądź je tylko zasygnalizowano. Było to spowodowane ograniczeniami czasowymi, gdyż "inowcy" jak wszyscy turyści lubią się też zabawić, czyli mówiąc górnolotnie integrować. Okazją była uroczystość obchodów 10-lecia Klubu InO "Albatros" z Koszalina -- naszych wspaniałych gospodarzy. Na początku spotkania przewodniczący Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK Andrzej Krochmal wręczył list gratulacyjny zasłużonemu klubowi. Impreza przemieniła się zgodnie z programem w biesiadę inowską. Jej główną atrakcja kulinarną było pieczone prosię. Cóż to jest jedno prosię na ponad setkę uczestników. Po krótkiej potyczce na noże i widelce na tacy zostały tylko skóra i kości, a świński ryj służył jako fotograficzne tło dla niektórych dowcipnych uczestników imprezy. Kilkanaście potraw mięsnych i warzywnych zaspokoiło nawet najbardziej wybredne podniebienia. Niedzielne śniadanie i wykwaterowanie zakończyło to wspaniałe spotkanie członków naszego Towarzystwa, zajmujących się piękną dyscypliną turystyki kwalifikowanej, jaką są marsze na orientację.

IV Ogólnopolski Zlot Przodowników Imprez na Orientację połączony z Krajową Naradą Aktywu Przodowników InO odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2001 r. w okolicach Warszawy. Podczas tej imprezy, już po kampanii wyborczej w PTTK, będzie wybrana nowa Komisja Imprez na Orientację.

Zbigniew Tarnowski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś