POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Stoiska Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na targach turystycznych w 2001 r.


Gdańskie Targi Turystyczne
GTT 2001
30 marca-1 kwietnia 2001 r.

Organizator stoiska:
Oddział PTTK w Gdańsku, ul. Długa 45
Odpowiedzialny za stoisko:
prezes Oddziału PTTK w Gdańsku Stanisław Sikora
Obsługa stoiska:
pracownicy Oddziału PTTK w Gdańsku, oraz przedstawiciele oddziałów wystawiających ofertę po uprzednim uzgodnieniu z odpowiedzialnym za stoisko
Miejsce targów: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Gdańsk, ul. Beniowskigo 5
Wielkość stoiska: 12 m2


VIII Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Sportowego w Katowicach
5-8 kwietnia 2001 r.

Organizator stoiska:
Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach, ul. Damrota 8
Odpowiedzialny za stoisko:
kierownik Działu Organizacyjno-Programowego Marian Zapa
Obsługa stoiska:
pracownicy Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach oraz przedstawiciele oddziałów wystawiających ofertę po uprzednim uzgodnieniu z odpowiedzialnym za stoisko
Miejsce targów: Międzynarodowe Targi Katowice, ul. Bytkowska 1b
Wielkość stoiska: 12 m2


VI Targi Turystyki i Wypoczynku
"Lato 2001" w Warszawie
20-22 kwietnia 2001 r.

Organizator stoiska:
Pion Organizacyjny Zarządu Głównego PTTK Warszawa, ul. Senatorska 11
Odpowiedzialny za stoisko:
Pion Organizacyjny Biura ZG PTTK tel. (0-22) 826-09-58
Obsługa stoiska:
pracownicy Pionu Organizacyjnego Biura ZG PTTK oraz przedstawiciele oddziałów wystawiających ofertę po uprzednim uzgodnieniu z odpowiedzialnym za stoisko
Miejsce targów: Warszawa, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 54
Wielkość stoiska: 12 m2


Międzynarodowy Salon Turystyczny
TOUR SALON - 2001 w Poznaniu
25-28 października 2001 r.

Organizator stoiska:
Zarząd Główny PTTK Warszawa, ul. Senatorska 11 przy współudziale Zarządu Majątkiem PTTK w Warszawie
Odpowiedzialny za stoisko:
Pion Organizacyjny Biura ZG PTTK, tel. (0-22) 826-09-58
Obsługa stoiska:
pracownicy Pionu Organizacyjnego Biura ZG PTTK i Zarządu Majątkiem PTTK z Warszawy oraz przedstawiciele oddziałów wystawiających ofertę po uprzednim uzgodnieniu z odpowiedzialnym za stoisko
Miejsce targów: Międzynarodowe Targi Poznań, ul. Głogowska 14
Wielkość stoiska: 24 m2

Warunki uczestnictwa oddziałów:
zgłoszenie udziału:
do dnia 21.09.2001 r. do Biura ZG PTTK, ul. Senatorska 11, tel. (0-22) 826-09-58, fax 826-25-05 (min. liczba ofert po 100 egz. wersji polskiej i po 50 egz. w wersji niemieckiej lub angielskiej)
odpłatność:
150 zł płatna na konto ZG PTTK do dnia 15.10.2001 r.
termin i miejsce dostarczenia materiałów ofertowych:
do 15.10.2001 r. do Biura ZG PTTK lub bezpośrednio na stoisko w dniu rozpoczęcia targów

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś