POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Aktywność Komisji Turystyki Pieszej
ZG PTTK w terenie w 2000 r.


Jedną z przyjętych przez KTP ZG PTTK form kontaktów z rozsianymi na terenie Polski Komisjami i Klubami Turystyki Pieszej jest uczestniczenie w  organizowanych przez nie spotkaniach, egzaminach i rajdach. Realizacji tego celu służy częsta obecność w terenie członków KTP ZG.

W roku 2000, podobnie jak w latach poprzednich, członkowie Komisji Turystyki Pieszej ZG odwiedzali jednostki PTTK głównie przy okazji organizowanych przez nie egzaminów kończących kursy dla kandydatów na przodowników turystyki pieszej III stopnia oraz tych organizowanych w celu rozszerzenia uprawnień terenowych przez dokształcających się przodowników II stopnia. Odpowiedzialna za szkolenie kadry wiceprzewodnicząca KTP ZG Teresa Trębala uczestniczyła w szkoleniach w Łodzi, Szczecinie, Poznaniu, Szamotułach, Starachowicach i Sztumie. Sekretarz KTP ZG -- Jadwiga Zwierz uczestniczyła w egzaminach w Białymstoku, Kaliszu i Warszawie. Konrad Bielecki -- wiceprzewodniczący KTP ZG brał udział w egzaminach w Katowicach, Radomiu i Tarnowie. Członkowie Prezydium KTP ZG: Henryk Antkowiak i Roman Cholewa uczestniczyli w egzaminach w Kaliszu i rejonie Dolnego Śląska. W egzaminie zorganizowanym przez Oddziałową KTP w Zamościu brał udział Ryszard Bałabuch, w Starachowicach i w Kaliszu -- Maria Tkaczyńska, w Kaliszu i w Warszawie -- Jadwiga Garapich.

Po raz trzeci w bieżącej kadencji KTP ZG PTTK zorganizowała egzaminy na rozszerzenie uprawnień w trakcie Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Nałęczowie; działał tam pod przewodnictwem Teresy Trębali zespół egzaminacyjny, w skład którego weszli: Ryszard Bałabuch, Stanisław Łuć, Jadwiga Garapich i Maria Tkaczyńska.

W kwietniu i listopadzie ubiegłego roku odbyły się, podobnie jak w latach poprzednich, egzaminy na Rynku Starego Miasta w Warszawie, organizowane przez KTP Oddziału Stołecznego PTTK. Od początku kadencji egzaminy te odbywają się pod patronatem KTP ZG PTTK, terminy ich są ogłaszane w "Informacjach ZG PTTK". Dają one możliwość zdobycia i rozszerzenia uprawnień aktywistom turystyki pieszej, na terenie działania których nie ma oddziałowych KTP. W tych egzaminach Komisję TP ZG reprezentowali: przewodniczący KTP ZG -- Włodzimierz Majdewicz, Jadwiga Zwierz i Jadwiga Garapich.

Odnotowano również liczny udział członków KTP ZG w imprezach centralnych organizowanych na zlecenie komisji przez jednostki terenowe. W OWRP uczestniczyli wędrując na trasach: Konrad Bielecki, Stanisław Łuć, Adam Szepiel, Ryszard Bałabuch i Andrzej Stróżecki. W zakończeniu imprezy w Warce brali ponadto udział: Włodzimierz Majdewicz, Władysław Gwardys, Teresa Trębala, Jadwiga Zwierz, Maria Tkaczyńska i Jadwiga Garapich.

Niemal cały zespół KTP ZG PTTK uczestniczył w Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Nałęczowie.

W V Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w Gnieźnie Komisja reprezentowana była przez Włodzimierza Majdewicza, Teresę Trębalę, Konrada Bieleckiego, Jadwigę Zwierz, Ryszarda Bałabucha i Stanisława Łucia.

Niezależnie od tego członkowie KTP ZG pojawiali się w terenie przy okazjach narad, spotkań, rajdów pieszych. W regionalnych naradach aktywu pieszego uczestniczyli: Teresa Trębala w Sztumie, Krakowie, Szczecinie, Łodzi i Poznaniu, Ryszard Bałabach w Zamościu, Henryk Antkowiak na Dolnym Śląsku, Roman Cholewa na Górnym Śląsku i w Małopolsce.

Konrad Bielecki wielokrotnie bywał w terenie w związku z prowadzeniem lustracji szlaków znakowanych. Włodzimierz Majdewicz uczestniczył w 35. Rajdzie im. Aleksandra Janowskiego z zakończeniem w Regucie, w 34. Rajdzie "Po kamienistej drodze" Pęcice 2000 oraz w 29. Jesiennym Spotkaniu Piechurów w Zimnych Dołach koło Zalesia.

W ostatnim roku KTP ZG otrzymała wiele zaproszeń na narady i imprezy terenowe, cenimy sobie tę formę bezpośrednich kontaktów, uważamy, że żadna inna nie jest w stanie jej zastąpić. Niestety, pomimo szczerych chęci i niemałej -- jak powyżej wykazano -- aktywności naszego zespołu w terenie, nie wszędzie udało nam się być.

Za nadesłane zaproszenia i zawiadomienia serdecznie dziękujemy i przepraszamy za nieobecność.

Włodzimierz Majdewicz

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś