POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Międzynarodowy Zlot Turystów Kolarzy
AIT Giżycko 14-21.07.2001 r.


Giżycko to 31-tysięczne miasto położone w samym centrum Mazur na wąskim przesmyku pomiędzy dwoma wielkimi obszarowo jeziorami -- Niegocin i Kisajno. Dzięki swemu malowniczemu położeniu jest jednym z największych w kraju ośrodków wczasowo-turystycznych oraz centrum turystyki wodnej i sportów bojerowych, stąd też często nazywane wodną lub letnią stolicą Polski.

Miasto ma dogodne połączenia drogowe i kolejowe z innymi częściami kraju oraz jest niewątpliwie najbardziej atrakcyjnym węzłem białej floty, mającej wodne połączenia statkami Żeglugi Mazurskiej ze wszystkimi większymi miastami Mazur. Łączna długość systemu Wielkich Jezior Mazurskich wynosi prawie 200 km.

W ostatnich latach w bardzo szybkim tempie rośnie liczba amatorów dwóch kółek i stanowią oni na Mazurach coraz liczniejszą grupę. Przybywa ich zarówno wśród giżycczan, jak i osób przyjeżdżających. Turyści mogą skorzystać z wytyczonych tras rowerowych o łącznej długości ok. 400 km, pozwalających dotrzeć w najciekawsze zakątki regionu i mających połączenia z innymi szlakami Mazur. Specjalnie na potrzeby rajdu opracowano trasy, które zapoznają turystów z pięknem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, umożliwią poznanie jej bogatej przeszłości historycznej, licznych zabytków kultury narodowej i folkloru.

W roku 2001 organizatorem Międzynarodowego Zlotu Turystów Kolarzy AIT jest Wojskowy Oddział PTTK przy Klubie Garnizonowym w Giżycku. Obecnie udział w imprezie zgłosiło ok. 350 osób, głównie gości zagranicznych. Komitet organizacyjny zapewnia rezerwacje noclegów na polu namiotowym oraz w pokojach hotelowych. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Schronisku Młodzieżowym na terenie Twierdzy Boyen. Program wycieczek będzie realizowany zgodnie z wcześniejszą rezerwacją (wycieczka do Rosji z ważną wizą).

Ramowy program Międzynarodowego Zlotu Turystów Kolarzy AIT 2001 w Giżycku zamieszczony jest na stronach www.pttk.pl/zycie/ait2001.html.

Zapraszamy do udziału w zlocie w dniach 14-21 lipca 2001 r. Informacje o szczegółach uczestnictwa w imprezie można uzyskać w Wojskowym Oddziale PTTK przy Klubie Garnizonowym w Giżycku, ul. Mazurska 4, tel. (0-87) 428-50-02.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś