POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

"Polacy z Bukowiny - ich losy i kultura
- źródłem tożsamości narodowej" - sejmik krajoznawczy


Termin i miejsce sejmiku
Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy PTTK, Żary-Złotnik, 8-10 czerwca 2001 r.

Organizatorzy
Oddział PTTK Powiatu Żarskiego, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11, 68-200 Żary, tel. (0-68) 374-24-60 (wraz z Zarządem Głównym PTTK w Warszawie)

Cele sejmiku

 • upowszechnienie wiedzy o losach i kulturze Polaków z Bukowiny,
 • integracja osób i instytucji, środowiska "bukowińczyków",
 • wspieranie działań na rzecz Polonii,
 • prezentacja krajoznawcza ziemi żarskiej (wycieczki, wystawy, gala zespołów folklorystycznych),
 • promowanie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa.

Osoby, które wstępnie zadeklarowały wygłoszenie referatów i komunikatów na sejmiku krajoznawczym

 • prof. dr hab. Kazimierz Feleszko (Warszawa),
 • prof. dr hab. Tadeusz Dubicki (Łódź),
 • prof. dr hab. Wojciech Rojek (Kraków),
 • prof. dr hab. Czesław Osękowski (Zielona Góra),
 • Zbigniew Kowalski (Piła),
 • Wilhelm Skibiński (Zielona Góra),
 • ks. dr Jerzy Pawlik (Katowice),
 • Maria Ostrowska (Nowy Sołoniec, doktorant na UŁ),
 • dr Jan Bujak (Kraków),
 • dr Krzysztof Nowak (Cieszyn),
 • ks. dr Andrzej Jedynak (Gromnik),
 • dr Eugeniusz Kłosek (Wrocław),
 • Marek Boguszewski (Warszawa),
 • dr Mieczysław Wojecki (Zielona Góra),
 • Marek Gotkiewicz,
 • ks. Stanisław Kucharek (z Pojana Mikuli),
 • Anna Danilewicz (Miłoszyce),
 • Roman Chowaniec (Katowice),
 • Andrzej Gąsienica-Makowski (Zakopane) lub Władysław Motyka (Żywiec),
 • Anna Mamulska (Góra),
 • Józef Tarniowy (Żary).

Program sejmiku

8 czerwca 2001 r. (piątek)

od godz. 9.00 -- przyjmowanie uczestników sejmiku,
10.00-13.00 -- możliwość zwiedzenia z przewodnikiem miasta Żary, w tym wystawy "Bukowina -- dziedzictwo narodowe",
13.00-13.30 -- obiad,
14.00 -- otwarcie sejmiku (powitania, wystąpienia przedstawicieli władz)
14.30-19.00 -- referaty i komunikaty, krótkie głosy w dyskusji,
19.00 -- przejazd do Wiejskiego Domy Kultury w Złotniku
19.30-23.00 -- biesiada u górali czadeckich w Złotniku,
ok. 23.00 -- powrót do miejsc noclegowych (autokar).

9 czerwca 2001 r. (sobota)

7.00-7.30 -- śniadanie
7.30-13.30 -- wycieczka krajoznawcza po polskiej części Dolnych Łużyc,
13.30-14.00 -- obiad,
14.30-17.00 -- referaty i komunikaty, krótkie głosy w dyskusji,
17.00-17.15 -- przejazd do obiektu rekreacyjnego "Syrena",
17.15-22.00 -- gala folklorystycznych zespołów górali czadeckich i podhalańskich,
ok. 22.00 -- powrót do miejsc noclegowych.

10 czerwca 2001 r. (niedziela)

8.30 -- śniadanie,
10.00 -- msza święta w intencji Polaków z Bukowiny i uczestników sejmiku. Zespoły folklorystyczne uczestniczą w nabożeństwie i wracają korowodem do ratusza w Żarach, -- podsumowanie sejmiku, przyjęcie uchwały, zakończenie sejmiku,
13.00-13.30 -- obiad.

Imprezy towarzyszące sejmikowi krajoznawczemu

 • Wystawa "Bukowina -- dziedzictwo narodowe" (przygotowana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Bukowińska" oraz zielonogórskie Muzeum Etnograficzne). Wystawa czynna będzie od 20 maja do 10 czerwca 2001 r. w Salonie Wystaw Artystycznych ŻDK w Żarach, ul. Chrobrego.
 • Wystawa "Bukowina w książkach i prasie" oraz kiermasz wydawnictw o tematyce bukowińskiej -- Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, ul. Wrocławska 11.
 • Bukowińska kuchnia regionalna (wybrane restauracje i bary miasta Żary).
 • Wieczór filmowy -- projekcja filmów krajoznawczych i prezentacja map turystycznych Bukowiny -- Ośrodek dla Dzieci "Kornelowo", Żary, ul. Spokojna.
 • Wystawa prac dzieci i młodzieży szkół żarskich wykonanych na Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy PTTK "Poznajemy ojcowiznę" (dotyczących tematyki bukowińskiej) -- Ośrodek dla Dzieci "Kornelowo", ul. Spokojna.
 • Kiermasz wyrobów góralskich (tereny rekreacyjne "Syrena" w Żarach, ul. Dziewina, podczas gali zespołów góralskich w dniu 9 czerwca 2001 r.).
 • Wieczór poetów (Anna Danilewicz -- Oława, ks. dr Andrzej Jedynak -- Gromnik, dr Tomasz Florkowski -- Zielona Góra) w dniu 8 czerwca 2001 r. podczas biesiady góralskiej w Złotniku.
 • Imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne realizowane przez władze miasta w ramach "Dni Żar" (odrębny kalendarz).
 • Pokonkursowa wystawa plastyczno-fotograficzna PTTK "Piękno ziemi żarskiej", "Moje wakacje" -- Ośrodek dla Dzieci "Kornelowo", ul. Spokojna.
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś