POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

II Rajd Kaszubsko-Pomorski "Kluka 2001"


Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Gdańskiego PTTK zaprasza na II Rajd Kaszubsko-Pomorski "Kluka 2001"

Termin
23-27 maja 2001 r.(środa-niedziela)

Trasy rajdu
Rajd organizowany jest na trzech trasach pieszych i dwóch rowerowych oraz jednej przeznaczonej dla miłośników kolei. Przebiegają one przez niezwykle atrakcyjne tereny zachodnich Kaszub między Lęborkiem, Jeziorami Potęgowskimi a Bytowem, w znacznej części po Parku Krajobrazowym Doliny Słupi.

Trasa 1 "Rekreacyjna" piesza

 • 23 maja Lębork-Małoszyce-Dąb Świętopełk-Krępkowice-Karwica (17 km),
 • 24 maja Karwica-Oskowo-Rokity-Gowidlino (17 km),
 • 25 maja Gowidlino-Stara Huta-Borowy Las-Jasień (15 km),
 • 26 maja Jasień-jezioro Jasień-"Szlak Zwiniętych Torów"-Pomysk Wlk. (15 km),
 • 27 maja Pomysk Wlk.-jezioro Jeleń (oficjalne zakończenie imprezy przy ognisku)-Rzepnica-Bytów (zwiedzanie Muzeum Zachodniokaszubskiego, pokaz walk rycerskich) (13 km).

Trasa 2 "Kwalifikowana" piesza

do przejścia 13-26 km dziennie.

Trasa 3 "Wysoko kwalifikowana" piesza

do przejścia 13-34 km dziennie.

Trasa 4 "Turystyczna" rowerowa

do przejechania ok. 70 km dziennie, przebiegająca szosami drugorzędnymi.

Trasa 5 "Przełajowa" rowerowa

do przejechania do 80 km dziennie, prowadząca po drogach gruntowych i leśnych duktach (wskazane rowery górskie).

Trasa 6 "Dla miłośników kolei"

przejścia po nieistniejących już liniach kolejowych oraz przejazdy drezynami.

Wszystkie trasy korzystają z tych samych miejsc noclegowych (szkoły). Uczestnik może samodzielnie kształtować trasę korzystając z zapewnionych noclegów i świadczeń.

Świadczenia

w ramach wpisowego (30-60 zł w zależności od trasy i liczby dni):

 • metalowa odznaka rajdowa,
 • przewóz bagażu uczestników, możliwość dowozu na rajd,
 • cztery noclegi w warunkach turystycznych (należy zabrać śpiwór i karimatę), dostęp do sprzętu sportowego,
 • wstępy do muzeów i obiektów krajoznawczych na trasie,
 • zniżka kolejowa na dojazd i powrót, ubezpieczenia NW,
 • kserokopie map na daną trasę, materiały krajoznawcze,
 • występy zespołów ludowych, konkursy z nagrodami,
 • wrzątek do celów spożywczych,
 • posiłki na wieczornych ogniskach.

Informacje
Oddział Gdański PTTK, ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk
tel./fax (0-58) 301-13-43
Konto: BIG BANK GDAŃSKI S.A.
IV Oddział w Gdańsku
nr konta 11601322-96351-132

ZAPRASZAMY!

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś