POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Zjazd Społecznych Opiekunów
Zabytków PTTK - Puławy 2001


W dniach 8-10 czerwca 2001 r. z okazji 200. rocznicy Muzeum w Puławach odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Społecznych Opiekunów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. W dniu 8 czerwca 2001 r. przewidziana jest sesja naukowa związana z 200. rocznicą Świątyni Sybilli, gdzie księżna Izabela Czartoryska założyła pierwsze muzeum w Polsce udostępnione społeczeństwu. W godzinach popołudniowych planowane jest nadanie Muzeum Regionalnemu PTTK imienia Izabeli Czartoryskiej.

W dniu 9 czerwca planowane są wystąpienia: prof. Franciszka Midury na temat: "200 lat społecznej opieki nad zabytkami w Polsce", dr. Marka Rubnikowicza, zastępcy Generalnego Konserwatora Zabytków na temat historii i tradycji Państwowych Służb Ochrony Zabytków, mgr inż. arch. Haliny Laudeckiej, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na temat 80-lecia Służby Ochrony Zabytków na Lubelszczyźnie. Referat na temat: "Kolekcjonerstwo w PTTK" wygłosi mgr Tadeusz Sobieszek.

Przewidywany jest szkoleniowy objazd krajoznawczy na czterech trasach, ognisko przy zamku w Janowcu oraz festyn okolicznościowy przed Świątynią Sybilli.

Koszt uczestnictwa w zjeździe wynosi 70 zł od osoby. Wszyscy uczestnicy zjazdu otrzymują bezpłatnie wyżywienie i noclegi oraz wydawnictwa okolicznościowe. Wpisowe prosimy przekazać na konto Oddziału PTTK w Puławach:

PeKaO S.A. I Oddział Puławy,
nr konta 10701311-1906-2221-0100,

Zgłoszenia udziału w Zjeździe prosimy przesłać pod adresem:
Oddział Puławski PTTK, ul. Czartoryskich 6A, 24-100 Puławy.

Termin wpłat wpisowego i nadsyłania zgłoszeń: 15 maja 2001 r.

Serdecznie zapraszamy

Komisja Opieki nad Zabytkami
Zarządu Głównego PTTK

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś