POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Komunikaty Komisji Turystyki Pieszej


Mianowania Przodowników Turystyki Pieszej III Stopnia (01.01-31.12.2000)

  nr leg.
Białystok Piotr Dybowski 9911
Jacek Konopko 9912
Częstochowa Paweł Adamczyk 9930
Magdalena Auguścik 9924
Krzysztof Baran 9929
Adam Jędrzejewski 9928
Rafał Knapik 9927
Joanna Urbaniak 9926
Ewelina Wójcik 9925
Grudziądz Jacek Tabor 9902
Jastrzębie Zdrój Witold Jędrusiak 9891
Katowice Krzysztof Czesak 9895
Weronika Rudzka 9896
Danuta Utrat 9897
Kraków Mieczysław Szymański 9869
Kwidzyn Małgorzata Dymek 9865
Justyna Kozłowska 9864
Marta Dominika Press 9866
Tymoteusz Templin 9867
Karol Wiącek 9868
Luboń Tomasz Hermanowicz 9915
Anna Przybył 9914
Joanna Przybył 9913
Łódź oddz. Miejski Krzysztof Góra 9898
Łódź oddz. Polesie Stefan Budzyński 9899
Mirosław Grzelak 9900
Agata Góra 9901
Ryszard Hajzer 9903
Henryk Miśkiewicz 9904
Bogumiła Prochuń 9905
Olsztyn Weronika Markowska 9908
Oława Marek Kuligowski 9893
Grażyna Skibińska 9894
Ostrowiec Świetokrzyski Roman Kałuża 9863
Pleszew Barbara Szoser 9920
Elżbieta Tanaś 9919
Puławy Jerzy Edward Jabłonka 9910
Starachowice Radosław Płusa 9923
Szamotuły Marcin Czerwiński 9876
Anna Ferkaluk 9877
Aleksandra Gottfried 9878
Przemysław Kacprzak 9879
Stanisław Kałka 9880
Andrzej Madaliński 9881
Anna Mordal 9882
Piotr Paupa 9883
Krzysztof Piotrowski 9884
Marcin Pomin 9885
Grzegorz Serbakowski 9886
Jakub Sochacki 9887
Rafał Strulczyk 9888
Maciej Wawrzyniak 9889
Mirosław Zaradny 9890
Szczecin Maria Jędrzejewska- -Klimaszewska 9907
Barbara Kochańska 9916
Anna Kwiatkowska 9906
Grzegorz Żegliński 9909
Tarnów Kazimierz Kośla 9921
Irena Wrona 9922
Toruń Rajmund Czechowski 9870
Mirosław Kużel 9871
Wioletta Szymańska- -Bociek 9872
Ilona Weber 9873
Jacek Weber 9874
Jerzy Wielandt 9875
Warszawa Małgorzata Grudzińska 9892
Zabrze Agnieszka Pluskota 9917
Żnin Zbigniew Domian 9918

Razem w 2000 r. mianowano 68 nowych przodowników TP III stopnia.

Jadwiga Zwierz

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś