POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

XLII Ogólnopolski Wysoko Kwalifikowany
Rajd Pieszy "Jura 2001"


REGULAMIN

XLII, ale pierwszego w nowym wieku, Ogólnopolskiego Wysoko Kwalifikowanego Rajdu Pieszego "JURA 2001". OWKRP ma już długą historię, odbywa się co roku w innym regionie kraju od 1960 r. Pierwszy prowadził po Jurze, w nowy wiek i tysiąclecie wkraczamy też trasami po Wyżynie Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńskiej. Po raz pierwszy na mecie rajdu będzie możliwość poszerzania uprawnień przodownickich.

Organizatorzy

Na zlecenie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK rajd organizuje Oddział PTTK w Zawierciu — Klub Turystyczny "Ostańce".

Termin i meta rajdu

8–21 lipca 2001 r. po niezwykle atrakcyjnych terenach Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej od Wielunia i Częstochowy po Kraków. Meta w Łazach koło Zawiercia na stadionie (do stacji PKP ok. 0,8 km), w sobotę 21 lipca, w godzinach wieczornych zakończenie rajdu i rozdanie nagród, grochówka i ognisko.

Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikami rajdu mogą być turyści indywidualni lub drużyny reprezentujące jednostki PTTK lub inne organizacje
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie jedynie pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych
 • Warunkiem przyjęcia na rajd jest przysłanie w terminie zgłoszenia i opłacenie wpisowego
 • Liczba miejsc na każdej z tras jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku braku miejsc na danej trasie drużyna może być przesunięta na inną trasę lub nie przyjęta na rajd.

Trasy rajdu

I A "Jurajska cicha" 14-dniowa (z przestrzeganiem ciszy nocnej), 278 km

 • 8 VII Olsztyn–Kusięta–Zielona Góra–Częstochowa, powrót autobusem miejskim, 20 km
 • 9 VII Olsztyn–Sokole Góry–Zrębice–Złoty Potok, 19 km
 • 10 VII Złoty Potok–Suliszowice–Ostrężnik–Trzebniów– –Leśniów, 17 km
 • 11 VII Leśniów–Łutowiec–Mirów–Bobolice–Zdów–Pod- lesice, 20 km
 • 12 VII Podlesice–apteka–zamek Morsko–Okiennik–Skarżyce–Karlin–Podzamcze, 20 km
 • 13 VII Podzamcze–Pilica–Smoleń–Złożeniec, 17 km
 • 14 VII Złożeniec–Grodzisko–Ruska Góra–Straszakowe Skały–Ryczów–Złożeniec, 15 km
 • 15 VII Złożeniec–Dłużec–Wolbrom–Glanów–Imbramowice, 27 km
 • 16 VII Imbramowice–Tarnawa–Pieskowa Skała–Ojców–Wola Kalinowska, 20 km
 • 17 VII Wola Kalinowska–Dolina Sąspowska–Ojców– –Murownia–Jaskinia Wierzchowska Górna–Zelków–Dolina Kobylańska–Będkowice, 20 km
 • 18 VII Zwiedzanie Krakowa lub Będkowice–Szklary–Paczółtowice–Czerna–Dębnik–Dolina Racławki–Dolina Szklarki–Dolina Będkowska–Będkowice, 20 km
 • 19 VII Będkowice–Łazy–Jerzmanowice–Racławice– –Gorenice–Olkusz, 23 km
 • 20 VII Olkusz–Rabsztyn–Januszkowa Góra–Jaroszowiec–Klucze, 20 km
 • 21 VII Klucze–Pustynia Błędowska–Chechło–Grabowa–Łazy, 20 km

I Bis "Jurajska z Garbem" 14-dniowa, 307 km

 • 8 VII Olsztyn–przejazd do Częstochowy–Zielona Góra–Kusięta–Olsztyn, 20 km
 • 9 VII Olsztyn–Sokole Góry–Zrębice–Złoty Potok– –Źródła Zygmunta–Ludwinów, 22 km
 • 10 VII Ludwinów–Trzebniów–Czatachowa–Przewodziszowice–Leśniów–Mirów, 17 km
 • 11 VII Mirów–Bobolice–Góra Zborów–Skały Rzędkowickie–Podlesice, 20 km
 • 12 VII Podlesice–zamek Morsko–Okiennik–Skarżyce–Kromołów–Podzamcze, 20 km
 • 13 VII Podzamcze–Pilica–Smoleń–Bydlin, 23 km
 • 14 VII Bydlin–Golczowice–Rabsztyn–Kosmolów, 22 km
 • 15 VII Kosmolów–Sułoszowa–Pieskowa Skała–Ojców– –Wola Kalinowska, 20 km
 • 16 VII Wola Kalinowska–Ojców–J. Wierzchowska– –Dolina Kobylańska–Będkowice, 18 km
 • 17 VII Będkowice–Dolina Będkowska–Dolina Szklarki– –Dolina Racławki–Czerna–Krzeszowice–Tenczynek, 22 km
 • 18 VII zwiedzanie Krakowa lub Tenczynek–Dolina Brzoskwini–Dolina Mnikowska–Zimny Dół–Sanka–Tenczynek, 25 km
 • 19 VII dojazd do Chrzanowa–Bukowica–Wygiełzów skansen–Lipowiec–Alwernia–Zamek Rudno–Tenczynek, 30 km
 • 20 VII Tenczynek–Wola Filipowska–Płoki–Pustynia Starczynowska–Olkusz, 28 km
 • 21 VII dojazd do Klucz–Pustynia Błędowska–Che- chło–Grabowa–Łazy, 20 km

I Cis "Orientacyjna Jurajska" 14-dniowa (z przejściami wg mapy dla chętnych), 283 km

 • 8 VII Kusięta Nowe–przejazd do Częstochowy. Częstochowa–Zielona Góra–Kusięta, 13 km
 • 9 VII Kusięta–Olsztyn–Sokole Góry–Zrębice–Brus–Siedlec, 17 km
 • 10 VII Siedlec–Suliszowice–Ostrężnik–Złoty Potok– –Ludwinów, 16 km
 • 11 VII Ludwinów–Niegowa–Mirów–Bobolice–Kostkowice, 19 km
 • 12 VII Kostkowice–Skały Kroczyckie–zamek Morsko–Okiennik–Kalinówka–Siamoszyce, 20 km
 • 13 VII Siamoszyce–Mokrus–Giebło–Podzamcze–Żelazko, 17 km
 • 14 VII Żelazko–Ryczów–Pilica–Smoleń–Grodzisko– –Ruska Góra–Żelazko, 26 km
 • 15 VII Żelazko–Świniuszka–wzgórza Żarów–Wielki Cisownik–Żelazko, 14 km
 • 16 VII Żelazko–Stoki Kwaśniowskie–Bydlin–Rabsztyn–Kosmolów, 29 km
 • 17 VII Kosmolów–Sułoszowa–Pieskowa Skała–Ojców– –Wola Kalinowska, 22 km
 • 18 VII Wola Kalinowska–Dolina Sąspowska–Ojców– –Dolina Prądnika–Korzkiew–Hamernia–Dolina Kluczwody–Jaskinia Wierzchowska Górna–Skałka 513–Wola Kalinowska, 27 km
 • 19 VII Wola–Jerzmanowice–Dolina Szklarki–Dolina Będkowska–Dolina Kobylańska–Będkowice, 16 km
 • 20 VII Będkowice–Szklary–Racławice–Zawada–Osiek– –Olkusz–Pomorzany, 25 km
 • 21 VII Pomorzany–Pustynia Błędowska–Błędów–Łazy, 22 km

II "Wieluńska" 13-dniowa, 285 km

 • 9 VII Strugi Jajczaki (stacja kolejowa Pątnów Wieluński)– Kamionka– Kadłub– Ożarów– Grębień– Popowice– –Jajczaki, 29 km
 • 10 VII Jajczaki–Pątnów PKP, dojazd do Wielunia, zwiedzanie miasta–Ruda–Jajczaki, 14 km
 • 11 VII Jajczaki–Łaszew–Przewóz–Gora Zelce–Raciszyn, 24 km
 • 12 VII Raciszyn–Wąsosz–Kule–Ważne Młyny–Prusicko, 29 km
 • 13 VII Prusicko–Kruszyna–Borowno–Wancerzów– –Mstów, 28 km
 • 14 VII dojazd do Częstochowy, zwiedzanie, dojście szlakiem czerwonym do Mstowa, 16 km
 • 15 VII Mstów–Olsztyn–Sokole Góry–Zrębice–Złoty Potok, 26 km
 • 16 VII Złoty Potok–Br.Twardowskiego–Suliszowice– –Ostrężnik–Gorzków–Złoty Potok, 17 km
 • 17 VII Złoty Potok–Ostrężnik–Trzebniów–Przewodziszowice–Leśniów–Żarki–Leśniów, 18 km
 • 18 VII Leśniów–Łutowiec–Mirów–Bobolice–Zdów– –Podlesice, 20 km
 • 19 VII Podlesice–Góra apteka–zamek Morsko– –Okiennik–Karlin–Podzamcze, 18 km
 • 20 VII Podzamcze–Pilica–Smoleń–Ryczów–Podzamcze, 26 km
 • 21 VII Podzamcze–Żelazko–Góra Chełm–Centuria– –Rokitno–Łazy, 20 km

II Bis "Częstochowska" 8-dniowa, dołączona do "Wieluńskiej", 161 km

 • 14 VII dojazd do Częstochowy, zwiedzanie, dojście szlakiem czerwonym do Mstowa, 16 km
 • 15 VII Mstów–Olsztyn–Sokole Góry–Zrębice–Złoty Potok, 26 km
 • 16 VII Złoty Potok–Br. Twardowskiego–Suliszowice–Ostrężnik–Gorzków–Złoty Potok, 17 km
 • 17 VII Złoty Potok–Ostrężnik–Trzebniów–Przewodziszowice–Leśniów–Żarki–Leśniów, 18 km
 • 18 VII Leśniów–Łutowiec–Mirów–Bobolice–Zdów– –Podlesice, 20 km
 • 19 VII Podlesice–Góra apteka–zamek Morsko– –Okiennik–Karlin–Podzamcze, 18 km
 • 20 VII Podzamcze–Pilica–Smoleń–Ryczów–Podzamcze, 26 km
 • 21 VII Podzamcze–Żelazko–Góra Chełm–Centuria– –Rokitno–Łazy, 20 km

Konkursy

 • Konkurs krajoznawczy
 • Konkurs na piosenkę rajdową
 • Konkurs na najstarszego i najmłodszego uczestnika, ale z oficjalnie zgłoszonych na rajd.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia na kartach zgłoszeń do dnia 10 maja 2001 r. pod adresem
Oddział PTTK, ul. Sikorskiego 6, 42-400 Zawiercie
tel. (0-32) 672-18-41
z równoczesną wpłatą wpisowego na konto:
Bank Śląski Katowice O/Zawiercie
nr 10501591-800652075 z zaznaczeniem "OWRP"

Wysokość wpisowego:

  trasy I i II trasa II Bis
przodownicy honorowi TP 100 zł 70 zł
przodownicy TP 170 zł 110 zł
członkowie PTTK 180 zł 120 zł
pozostali uczestnicy 200 zł 140 zł

Świadczenia

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

 • miejsca na rozbicie namiotu
 • przewóz sprzętu biwakowego i ekwipunku na trasach
 • materiały krajoznawcze
 • metalowy znaczek rajdowy i koszulkę
 • zniżkę PKP na dojazd i powrót (wg zapotrzebowania przy zgłoszeniu)
 • ubezpieczenie od NW
 • grochówkę na mecie

Uwaga: wstępy i przewodnicy po Krakowie za dodatkową opłatą (z komnatami wawelskimi 40 zł/os., bez komnat 15 zł/os.).

Uwaga! W miarę wolnych miejsc będą przyjmowane zgłoszenia po terminie.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś