POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

41 Ogólnopolski Zlot Szkoleniowy Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK - "Piła 2001"


Organizator zlotu

Zlot organizanizuje Oddział PTTK w Pile.

Cel zlotu

 • Spotkanie szkoleniowe przodowników turystyki kolarskiej PTTK połączone z poznaniem nowych okolic i wymianą doświadczeń.
 • Ukazanie piękna północnej części woj. wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Piły i powiatu pilskiego, oraz powiatów: złotowskiego, wałeckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, w tym miasta i gminy Trzcianka.
 • Uczczenie 50. rocznicy powstania PTTK.
 • Popularyzacja roweru jako ekologicznego środka transportu na co dzień oraz do czynnego wypoczynku połączonego ze zwiedzaniem.
 • Popularyzacja istniejących turystycznych szlaków rowerowych w tym przebiegającej przez te tereny Międzynarodowej Trasy Rowerowej EuroRoute, Euro Velo R-1 z Francji do Rosji.

Termin i miejsce zlotu

 • Zlot odbędzie się w dniach 9-17 czerwca 2001 r.
 • Uczestnicy przyjmowani będą w biurze zlotu w Płotkach k. Piły czynnym w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji nad jeziorem Płotki (około 6 km od centrum Piły, dojazd oznakowaną ścieżką rowerową)
  • dnia 8 czerwca 2001 r. w godz. 14.00-23.00,
  • dnia 9 czerwca 2001 r. w godz. 7.00-12.00 i 13.00-23.00,
  • dnia 10 czerwca 2001 r. w godz. 7.00-10.00 i 15.00-22.00.
 • Uroczyste otwarcie zlotu odbędzie się w niedzielę dnia 10 czerwca 2001 r. o godz. 12.00 w Pile na placu Staszica.
 • Zakończenie zlotu nastąpi 15 czerwca 2001 r. o godz. 20.00 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Płotkach.
 • W każdym dniu zlotu, uczestnicy będą mieli do wyboru 3 trasy o różnej długości w granicach 50-140 km. Opisy tras wraz materiałami krajoznawczymi uczestnicy otrzymają po przyjeździe na zlot.

Warunki uczestnictwa

 • W zlocie biorą udział przodownicy turystyki kolarskiej PTTK wraz z członkami najbliższej rodziny (mąż, żona, dzieci) oraz aktywiści turystyki kolarskiej imiennie zaproszeni przez organizatorów.
 • Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie ważnej legitymacji przodownika turystyki kolarskiej i legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za rok 2001 oraz dokonanie pisemnego zgłoszenia i opłacenie w terminie do dnia 30 kwietnia 2001 r. wpisowego i zamówionych świadczeń.

Zgłoszenia

 • Zgłoszenia wyłącznie indywidualne należy przesyłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2001 r. na załączonych do regulaminu kartach zgłoszenia pod adresem:

Oddział PTTK, ul. Śródmiejska 12/1
skr. poczt. 258, 64-920 Piła
tel./ fax (0-67) 212-44-30

Wpisowe

Wpisowe na zlot dla osób z opłaconymi składkami za 2001 r. wynosi:

 • Honorowi Członkowie PTTK (kolarze) nie płacą wpisowego,
 • honorowi przodownicy turystyki kolarskiej 20 zł
 • zweryfikowani przodownicy turystyki kolarskiej 25 zł
 • osoby towarzyszące (członkowie rodziny) oraz przodownicy turystyki kolarskiej nie zweryfikowani 30 zł
 • Uwaga: Wpisowe nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia
 • wpisowe opłacone po terminie wzrasta o 50%.

Wpisowe na zlot wraz z opłatą zamówionych świadczeń należy przesłać równocześnie ze zgłoszeniem, przelewem na konto bankowe:

PTTK Zarząd Oddziału w Pile
Konto: PEKAO SA O/Piła
nr 11001249-651-2101-111-1
 
z dopiskiem:
"41 Ogóln. Zlot Przod. Tur. Kol. -- Piła 2001"

Po otrzymaniu zgłoszenia, opłaty wpisowego i opłat za zamówione świadczenia organizatorzy potwierdzą przyjęcie na zlot.

Opłaty dodatkowe poza wpisowym

 1. cena noclegu z pościelą od osoby za dobę:
  • w domku campingowym o podwyższonym standardzie 30 zł
  • w domku campingowym z WC, ciepłą i zimną wodą 22 zł
  • w domku campingowym z zimną wodą bez WC 16 zł
 2. cena noclegu bez pościeli (własny spiwór) od osoby/dobę
  • w domku campingowym z WC, ciepłą i zimną wodą 13 zł
  • w domku campingowym bez WC z zimną wodą 8 zł
 3. koszt rozbicia własnego namiotu (opłata za dobę od osoby) 6 zł
 4. wyżywienie: śniadania od jednej osoby 6 zł obiadokolacje od jednej osoby 16 zł
 5. wycieczka autokarem na spotkanie z "Piosenką Biesiadną" (w tym konsumpcja) 40 zł
 6. uczestnicy zlotu nie ponoszą opłat za parkowanie swych samochodów na terenie ośrodka w czasie trwania zlotu.
 7. koszulka zlotowa 17 zł

  W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają

  • metalowy znaczek zlotowy
  • materiały krajoznawcze
  • opisy tras razem ze schematyczną mapką znakowanych turystycznych szlaków rowerowych znajdujących się na tych terenach
  • obsługę przewodników w miejscach grupowego zwiedzania
  • ozdobne pieczątki przy wybranych obiektach zwiedzanych na proponowanych przez organizator6w trasach
  • odcisk pamiątkowej ozdobnej pieczątki zlotowej
  • pomoc medyczną na bazie noclegowej
  • ubezpieczenie NW na czas pobytu na zlocie (9-17 czerwca 2001 r.)
  • odpłatną pomoc techniczną na bazie noclegowej
  • parking strzeżony dla rowerów przy zwiedzanych obiektach określonych w opisach tras.
  • dla chętnych zniżkę PKP na przejazdy na zlot i powrót do domu. Obowiązuje zgłoszenie takiej potrzeby na karcie zgłoszenia na zlot nadesłanej do dnia 30 kwietnia 2001 r.
  • premię 30 pkt. na KOT za udział w zlocie co najmniej 4 dni.
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś