POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Forum klubów KDP/CMAS - Szkolenia centralne KPD


Forum klubów KDP/CMAS

Wzorem roku ubiegłego Komisja Działalności Podwodnej w dniach 6-8 kwietnia w Jaworznie zwołała zebranie prezesów i działaczy klubowych w celu przedyskutowania wyników dotychczasowych działań i kierunków dalszych przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że spotkanie to stanie się tradycją jak Zlot Instruktorów na Kalatówkach.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej oraz w korespondencji do klubów.


Szkolenia centralne KDP

Informujemy o zaplanowanych szkoleniach specjalistycznych dla instruktorów organizowanych przez Komisję Działalności Podwodnej. Obok terminu podajemy rodzaj szkolenia i nazwę klubu, który jest administratorem szkolenia centralnego i do którego należy kierować zgłoszenia (patrz tabela na dole strony).

Przypominamy, że informacje o szkoleniach znajdują się na stronie internetowej KDP: www.kdp-pttk.org.pl

Zostały zaplanowane także terminy kursów instruktorskich organizowanych przez KDP:

kurs na stopień instruktora* KDP/CMAS (M1)
20.06-04.07.2001 r.
19.08-02.09.2001 r.

Kurs na stopień instruktora** KDP/CMAS (M2)
18.06-01.07.2001 r.

Przypominamy, że zgłoszenia na standardowych drukach należy kierować na adres Komisji KDP ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa.

Grzegorz Czernek


Szkolenia specjalistyczne KPD

10-11.03.2001 r. kurs podlodowy PL2 Archimedes Piotrków Trybunalski
19-20.05.2001 r. kurs skafandry suche SS2 ORKA Bielsko-Biała
24-27.05.2001 r. kurs wrakowo - morski WM2 Explorer Gdynia
09-10.06.2001 r. kurs skafandry suche SS2 Explorer Gdynia
14-17.06.2001 r. kurs wrakowo - morski WM2 Explorer Gdynia
20-21.10.2001 r. kurs nitroksowy MN1 ORKA Bielsko - Biała
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś