POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego w Toruniu zaprasza


Oddział Miejski PTTK
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego
pl. Rapackiego 2,
87-100 Toruń
tel. (0-56) 622-49-26, fax (0-56) 622-82-28

proponuje swoje usługi w zakresie kompleksowej obsługi wycieczek w Toruniu i w kraju; usługi przewodnickie; rezerwację biletów wstępu, przewozy łodzią motorową przez Wisłę; opracowywanie tras na życzenie klienta; krajowe i międzynarodowe przewozy autokarowe; wczasy, kolonie i obozy w kraju i za granicą; ubezpieczenia krajowe i zagraniczne; prowadzi sprzedaż wydawnictw turystycznych.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś