POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

XLIV Ogólnopolski Zlot Przodowników TP


W dniach 21-23 września 2001 r. odbędzie się w Szczecinie XLIV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej organizowany przez Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka i Regionalną Pracownię Krajoznawczą w porozumieniu z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK. Uczestnikami zlotu mogą być w pierwszej kolejności przodownicy turystyki pieszej PTTK zgłoszeni do 21 lipca 2001 r. O przyjęciu na zlot decyduje kolejność zgłoszeń. Zasadnicze wpisowe wynosi 140 zł. Zgłoszenia przyjmuje:

Regionalny Oddział Szczeciński PTTK
aleja Jedności Narodowej 49A, 70-415 Szczecin
tel./fax (0-91) 434-56-24
Wpłaty wpisowego dokonujemy na konto:
Bank PKO S.A. I Oddział Szczecin
nr konta 11001366-2509-2101-111-0
z dopiskiem "Zlot PTP"

W świadczeniach dla uczestników m.in.: materiały krajoznawcze i pamiątkowy znaczek zlotowy, noclegi w dniach 21/22 i 22/23 września w internacie Zespołu Szkół Elektrycznych w Szczecinie, wyżywienie od obiadu 21 września do śniadania 23 września oraz suchy prowiant, udział w wycieczkach autokarowych po Pomorzu (cztery warianty) oraz pieszej po Szczecinie (możliwość zdobycia odznak regionalnych), udział w prelekcjach szkoleniowych i w pracach zespołów tematycznych, ewentualnie udział w egzaminach na rozszerzenie uprawnień przodownickich, okolicznościowe pieczątki, zniżka na przejazd PKP. Istnieje możliwość zamówienia wstępnego noclegu 20/21 września za dodatkową opłatą.

Pełny, szczegółowy regulamin ukaże się w następnym numerze "Gościńca".

Organizatorzy
i Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś