POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Trochę orientacji


Jerzy Dymarski, AB imprez na orientację, wyd. II, Warszawa 2000, 175 s., ISBN 83-86873-85-X

Wydawca: Wojskowe Stowarzyszenie STO, Harcerskie Biuro Wydawnicze "Horyzonty", ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, tel. (0-22) 628-97-58, fax 621-17-57, e-mail: hbw@zhp.org.pl.

Publikacja omawia podstawy posługiwania się map± i zasady organizacji biegów na orientację. Ilustrowana mapami i szkicami.

Wydana dzięki wsparciu finansowemu MON i UKFiS.

okladka
Wydawca: Zarz±d Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Mu¶