POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Odpowiedzialność przewodników i pilotów


Tomasz S. Gawlik, Odpowiedzialność prawna przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Warszawa 2000, 68 s.; ISBN 83-915058-0-4

Wydawca: Oddział Stołeczny PTTK im. Aleksandra Janowskiego, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa, tel./fax (0-22) 635 27 52

Opracowanie przeznaczone jest dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz dla wszystkich zainteresowanych problematyką odpowiedzialności prawnej osób świadczących usługi przewodnickie i pilotarskie.

Wydawnictwo sfinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki -- Departamentu Turystyki.

okladka
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś