POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

ITB 2001 Berlin


W dniach 3-7 marca 2001 r. w Berlinie odbyły się tradycyjne, największe w Europie Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB 2001.

W ramach stoiska narodowego Polski prezentowana była baza i produkty turystyczne przygotowane przez oddziały i spółki PTTK.

Prezentowana była oferta: Zachodniopomorskiego Zespołu Gospodarki Turystycznej PTTK w Szczecinie, Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej w Olsztynie, Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej w Lublinie i Bieszczadzkich Schronisk i Hoteli PTTK w Sanoku, Schronisk i Hoteli "Karpaty" w Nowym Sączu oraz Oddziału PTTK w Suwałkach, Regionalnego Oddziału PTTK w Gdańsku, Biura Obsługi Ruchu Turystycznego w Sandomierzu i Regionalnego Oddziału PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy.

Oferta PTTK-owska cieszyła się dużym zainteresowaniem, gościliśmy w naszym stoisku wielu dziennikarzy, przedstawicieli biur podróży, tour operatorów i gości oficjalnych.

Bardzo ważnym dla nas wydarzeniem była możliwość zaprezentowania oferty PTTK w trakcie Dnia Polskiego w specjalnie przygotowanym programie dla niemieckiej branży turystycznej.

I tak: trasy piesze górskie reklamował Rafał Kocot reprezentujący COTG PTTK w Krakowie, szlaki jeździeckie Marek i Maciek Krzemieniowie, a działalność Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK Iwona Miodek i Wiesław Wachowski.

Były to prezentacje multimedialne z komentarzem w języku niemieckim.

Prezentacja została wysoko oceniona przez branżę i zaproszonych gości -- forma ta ma być kontynuowana w następnych latach.

PTTK-owska obecność w Berlinie potwierdziła dużą popularność oferty turystyki aktywnej i nasze możliwości prezentowania i sprzedaży produktu turystyki kwalifikowanej na tym rynku.

Ryszard Kunce

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś