POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

XXXII Ogólnopolski Rajd Narciarski "Wędrówki Północy"


XXXII Ogólnopolski Rajd Narciarski "Wędrówki Północy" odbył się w dniach od 27 stycznia do 2 lutego 2001 r. Przebiegał na pięciu trasach, o zróżnicowanym stopniu trudności, które prowadziły przez najpiękniejsze i najciekawsze tereny Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich, dając uczestnikom możliwość wszechstronnego poznania terenu.

Trasa I ("Suwalska Szkoła Przeżycia"), najdłuższa, rozpoczęła się w starych Juchach i poprzez Mazury Garbate, Gołdap, Dubieniki, Smolniki i Bachanowo wiodła do Jeleniowa, skąd uczestnicy (20 osób) pod kierownictwem Hanny Klonowskiej z Olsztyna autokarem zostali przewiezieni do Suwałk.

Trasa II ("Pogranicze") rozpoczęła się w niedzielę. Wytyczona została w okolicach Sejn i przebiegała przez: Berżniki, Zelwę, Krasnowo, Smolany. Następnie uczestnicy (39 osób) pod kierownictwem Marcina Wasika z Poręby i Andrzeja Stróżeckiego z Zawiercia (członka prezydium Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK) przeszli do Starego Folwarku i ostatniego dnia dotarli do Suwałk.

Trasa III ("Północny Biegun Zimna") przebiegała w okolicach Wiżajn (Wzgórza Sudawskie, Kotlina Rowelska, Dolina Marianki), Smolnik (Góra Zamkowa, Góra Cisowa, Turtul) i kończyła się w Gulbieniszkach. Z Gulbieniszek uczestnicy (18 osób) pod kierownictwem Witolda Białokoza z Giżycka autokarem zostali przewiezieni do Suwałk.

Trasa IV ("Rosyjska") po raz drugi przebiegała szlakami północnej części Puszczy Rominckiej, leżącej w Niestierowskim Rejonie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Cieszyła się największą popularnością. Uczestniczyło 47 osób. Noclegi zostały zorganizowane w bazie młodzieżowej "Żemczużina" nad Jeziorem Wisztynieckim. Uczestnicy wędrówki pod kierownictwem Andrzeja Wiśniewskiego z Elbląga (członka Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK) i Ryszarda Gołubowskiego z Białegostoku (instruktora turystyki narciarskiej) zwiedzili okolice Jeziora Wisztnieckiego i malownicze zakątki Puszczy Rominckiej, m.in. Jasna Polanę -- dawną stadninę koni Trakeny, duże rejonowe miasto Gusiew (Gąbin), a przede wszystkim Oziersk, gdzie odwiedzili Wspólnotę Polską im. Jana Kochanowskiego. Jest to skupisko ponad 160 Polaków, którzy (albo ich rodzice) byli wywiezieni w latach trzydziestych z Ukrainy do Kazachstanu, a obecnie przesiedlili się do Obwodu Kaliningradzkiego. Otworzyli w Oziersku Polski Dom Kultury oraz otrzymali pozwolenie na naukę języka polskiego w miejscowej szkole. W trakcie spotkania przekazano im ponad 300 polskich książek, zebranych przez uczestników rajdu.

W przedostatnim dniu uczestników rajdu odwiedziła delegacja Stowarzyszenia Rosja-Polska z Kaliningradu, z przewodniczącym Olgiem Turuszewem, pieśniarzem balladowym Olgiem Dońcem (zwanym "bardem Kaliningradu") i dziennikarzem z czasopisma "Jantarnyj Karawan" Jarosławem Turuszewem. W trakcie "wieczornicy" śpiewano wspólnie polskie i rosyjskie piosenki. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze.

Trasa V -- zorganizowana wyłącznie dla PTTK "URSUS" z Warszawy. Jej uczestnikami była młodzież z warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Grupa (39 osób) pod kierownictwem Krzysztofa Pakuły zatrzymała się w Szkole Podstawowej w Pawłówce, skąd każdego dnia wyruszała na całodzienne wyprawy po Suwalszczyźnie.

Ogółem w rajdzie wzięło udział 163 miłośników narciarstwa. Po raz pierwszy uczestniczyło w rajdzie 58 osób, wśród nich siedmioosobowa drużyna "NOGARYTM" z Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie. Młodzież stanowiła jedną trzecią wszystkich rajdowców. Po raz drugi z kolei, po długiej przerwie, w rajdzie uczestniczyli też suwalczanie. Jednak reprezentacja mieszkańców Suwałk była nadzwyczaj skromna. Liczyła zaledwie 3 osoby. Zauroczeni zimową scenerią Suwalszczyzny i Puszczy Rominckiej byli natomiast turyści z Krakowa, Wrocławia, Zielonej Góry, Rzeszowa, Łodzi, ze Śląska, Trójmiasta i wielu miast kraju. Rajd ma swoich stałych uczestników. Ponad połowa z nich to stali bywalcy "Wędrówek Północy". Niektórzy, jak np. Andrzej Wiśniewski z Elbląga, Andrzej Stróżecki z Zawiercia, Witold Białkoz z Giżycka, Krzysztof Pakuła z Warszawy czy Zbigniew Wilk z Łodzi wędrowali zimą na nartach po Suwalszczyźnie już ponad 15 razy.

Najstarszym uczestnikiem rajdu był 79-letni Narcyz Bondyr z Wrocławia. W gronie wędrownych narciarzy znalazło się jeszcze kilku siedemdziesięciolatków. Natomiast najmłodszym uczestnikiem był ośmioletni Jacek Bednarczyk z Warszawy.

Rajd został zorganizowany przy współudziale:

 • Zarządu Głównego PTTK.
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 • Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
 • Starostwa Powiatowego w Suwałkach.
 • Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Filia w Suwałkach.
 • Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem.
 • Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich w Suwałkach.
 • Agencji Restrukturyzacj Regionalnej "ODNOWA" w Suwałkach.
 • Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej w Suwałkach.

Od ww. sponsorów otrzymaliśmy wsparcie finansowe oraz materiały promujące Suwalszczyznę. Wszyscy uczestnicy otrzymali znaczek rajdowy, materiały reklamowe PTTK oraz gazetkę rajdową "Pół-Nocnik 2001".

Patronat nad rajdem objęło Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Suwałkach, które było jednocześnie sponsorem ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ufundowało nagrody rzeczowe.

Uroczyste zakończenie i podsumowanie rajdu, z udziałem:

 • Alicji Andrulewicz -- Naczelnika Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
 • Jerzego Gryszkiewicza -- z-cy Starosty Suwalskiego Powiatu Ziemskiego,
 • Macieja Kamińskiego -- z-cy Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego oraz członków władz suwalskiego Oddziału PTTK

odbyło się w sobotę 3 lutego w Sali Krajoznawczej PTTK.

W trakcie zakończenia głos zabrali: wiceprezes Oddziału PTTK Józef Luto i komandor rajdu Jan Wysocki. Swoimi wrażeniami podzielili się uczestnicy i kierownicy tras.

Wszyscy zapewniali, że w następnych latach również wyruszą w trasę, aby -- jak określił to jeden z nich -- uprawiać "narciarstwo bruzdowe". Przy minimalnej ilości śniegu -- chociaż i tak większej niż w roku ubiegłym -- najwygodniej było poruszać się między bruzdami zaoranych pól, gdzie zalegało trochę więcej białego puchu.

W przeprowadzonym konkursie krajoznawczym z wiedzy o Suwalszczyźnie zwyciężył Wiesław Brożek z Gliwic przed Jadwigą Witkowską z Olsztyna, Marianem Parą z Elbląga i Marią Andrzejak z Palmir. Kilkanaście osób uczestniczyło w konkursie na piosenkę rajdową. Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe.

Na rajdowiczów czekała kawa, herbata, gorący bigos z kiełbaską i ciepła atmosfera.

Jan Wysocki

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś