POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Kurs nauczycieli - przodowników turystyki górskiej


Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK za pośrednictwem ośrodka jeleniogórskiego organizuje w dn. 1-21 sierpnia 2001 r. XIV Ogólnopolski Kurs Nauczycieli -- Kandydatów na Przodowników Turystyki Górskiej "Beskidy Zachodnie 2001".

Warunkiem udziału w kursie jest:

  1. posiadanie małej złotej GOT,
  2. przynajmniej ogólna znajomość Beskidów Zachodnich,
  3. dobry stan zdrowia pozwalający na wielodniową wędrówkę górską,
  4. aktywna działalność turystyczna i członkostwo w PTTK.

Uczestnik pokrywa ok. 40-50% kosztów kursu (dokładną kwotę podamy osobom zakwalifikowanym). Koszt przejazdów pokrywają uczestnicy względnie jednostki delegujące.

Zgłoszenia wstępne przyjmuje bezpośredni organizator -- Zdzisław Gasz, Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 68-500 Jelenia Góra w terminie do 21 maja 2001 r.

Osobom zakwalifikowanym zostaną wysłane szczegółowe informacje z kwotą wpisowego i numerem konta.

Cały obóz odbywa się w formie wędrówki pieszej od Krynicy do Ustronia z noclegami w schroniskach PTTK i młodzieżowych.

W sprawach wątpliwych prosimy kontaktować się pisemnie lub telefonicznie z głównym organizatorem Zdzisławem Gaszem, adres jw., tel. (0-75) 752-32-21 do 27 w. 247 oraz fax (0-75) 752-64-19.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś