POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Komunikaty Komisji Turystyki Pieszej


Informacja Głównego Referatu Weryfikacyjnego

Główny Referat Weryfikacyjny OTP pracował w 2000 r. w składzie:

  • Kazimierz Chwesiuk,
  • Janusz Szczęsny (do lipca 2000 r.),
  • Jadwiga Garapich (od września 2000 r.).

W trakcie cotygodniowych dyżurów weryfikowano dokonania turystów pieszych z całego kraju i przyznano:

  • Dużych Srebrnych OTP 6 szt.,
  • Dużych Złotych OTP 9 szt.,
  • OTP Za Wytrwałość I stopnia 23 szt.,
  • OTP Za Wytrwałość II stopnia 12 szt.,
  • OTP Za Wytrwałość III stopnia 6 szt.
  • Razem 56 odznak.

Weryfikowano także normy na odznakę Za Wytrwałość różnych stopni oraz prowadzono stosowną korespondencję.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś