POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Obrady w Wogezach


Zgodnie z planem Komisja Schroniskowa (HäuserKomission) NaturFreunde Internationale kolejne swoje posiedzenie 9-11 lutego br. odbyła na zaproszenie francuskich kolegów w schronisku "Chalet de la Chaume des Veaux". Usytuowane jest ono niedaleko rekreacyjno-rolniczej miejscowości Le Hohwald w Wogezach na wysokości 980 m. Góry te bardzo przypominają rodzime Sudety, co spowodowane jest ich budową geologiczną i wiekiem. Tak jak i w nich, tak i tu nie było śniegu, a pełne słońce sprawiało wrażenie początku kwietnia. Uroki jednak tego regionu poznawały panie, towarzyszące członkom komisji.

Przybyło tu ich dziesięciu, reprezentując Belgię, Francję, Holandię, Niemcy, Polskę i Szwajcarię. Tym razem zabrakło Węgrów z uwagi na duże kłopoty finansowe, jakie przeżywają. Posiedzeniu przewodniczył sekretarz generalny NFI Manfred Pils z Austrii. Spośród poruszonych problemów należy przedstawić następujące.

Coraz więcej internautów odwiedza portal NFI z opisami obiektów organizacji krajowych (www.nfhouse.org, ponad 2300 wejść dziennie). Austriacy zamieścili w nim 158 swoich schronisk, Szwajcarzy -- 45, Niemcy -- 11. Przymierzają się zaś niemieckie organizacje z Nadrenii i Bawarii oraz holenderski NIVON (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvrienden). Ma szansę umieszczenia i nasze PTTK i to za darmo. Za każdy obiekt należy zapłacić na początku 33 euro i następnie 10 euro za roczny abonament. Nie jest to dużo, zważywszy na promocję dostępną na całym świecie. W dobie spadającego ruchu schroniskowego (coraz więcej sekcji, prowadzących schroniska we Francji czy Alpach poza sezonem, otwiera je tylko na weekendy i to z własną społeczną obsługą). Zagrożeniem będzie dyrektywa sanitarno-gastronomiczna Unii Europejskiej, która w zasadzie wyeliminuje gastronomię z tego typu obiektów w obecnej formie. Czy utrzymają się one z samych noclegów? To poważne wyzwanie dla organizacji.

Pomocne tu może być rozwinięcie działalności, do której trzeba specjalnego przygotowania. Szkolenie w tym zakresie oferują krajowi członkowie NFI Austrii, Francji, Niemiec i Szwajcarii w ramach programu NFI "Europass". Jest on bardzo dogodny merytorycznie i finansowo, z całą pewnością przydałoby się to "schroniskowcom" z PTTK. Ale trzeba znać jakiś język zachodni. Ma to służyć pogłębianiu lub tworzeniu przyjaznej atmosfery w obiektach NFI.

W 2000 r. w około 200 członków PTTK wykupiło, bardzo tanie, znaczki NFI, uprawniające do zniżek w obiektach poszczególnych krajów. Jak na pierwszy rok tego typu promocji jest to dość sporo. Nasila się także zainteresowanie członków organizacji krajowych pobytem w Polsce, przede wszystkim Niemców i Holendrów. Ci ostatni nastawiają się na pobyty kempingowe, ale -- jak wszyscy cudzoziemcy -- narzekają na brak materiałów informacyjnych o PTTK i jego obiektach w językach obcych. To też wskazówka dla oddziałów, które chciałyby przyjmować u siebie gości zagranicznych. Standard na ogół jest już dobry, podobny do schronisk NFI (łącznie z tym w Wogezach), najważniejsze wszelako są łazienki i toalety. Właśnie w wyniku takiego zainteresowania już w maju br. Polska będzie gościć posiedzenie prezesów organizacji członkowskich NFI, a na początku października Komisja Schroniskowa pojawi się w Krakowie.

Warto przypomnieć adres strony internetowej NFI: www.nfi.at, poczty elektronicznej: nfi@nfi.at, oraz pocztowy sekretariatu generalnego: Diefenbachgasse 36, A-1150 Wien, tel. +43/0/18923877, fax +43/0/ 18129789. Warto się tym zainteresować, to w końcu PTTK lansowało hasło "Turystyka zbliża narody". Teraz można rzeczywiście to sprawdzić.

Krzysztof R. Mazurski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś