POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Targi "Wiatr i Woda 2001"


Nie opuściliśmy w tym roku imprezy, która stała się już tradycją przedwiośnia w Warszawie. Targi "Wiatr i Woda", zorganizowane jak w ubiegłym roku w halach wystawowych na ul. Bokserskiej w dniach 2-4 marca 2001 r., cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców stolicy. Ściągnęli miłośnicy sportów wodnych z całego kraju. Wszyscy oglądali jachty, motorówki, łodzie, kajaki, elementy wyposażenia, ofertę charterową oraz... sprzęt nurkowy i ofertę szkoleniową baz, klubów płetwonurkowych. W tym roku narożnik jednej z hal wypełniły firmy związane z nurkowaniem. Miejsce od razu zostało nazwane "Zagłębiem Nurkowym". Tam też znajdowało się nasze stoisko -- Komisji Działalności Podwodnej PTTK. Gospodarzem stoiska w tym roku był Szef Szkolenia KDP Stanisław Chomentowski, który wraz z przedstawicielami klubów i centrów (tych, które postanowiły przedstawić swą ofertę na targach) udzielali wszelkich informacji o systemie szkolenia KDP i możliwościach szkolenia w kraju i za granicą. Wszyscy zainteresowani trafiali do nas bez błędu, ponieważ znajdowaliśmy się w centralnym punkcie, zamykającym jedną z alejek między stoiskami, a wysoko umieszczone flagi i banery pozwalały wziąć właściwy namiar. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas odwiedzili, a tych, którym się nie udało zajrzeć, zapraszamy na rok następny.


Targi turystyczne "Wiatr i Woda" w Warszawie
(fot. Halina Drabik-Ziegler)

Grzegorz Czernek

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś