POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Odeszli od nas


Henryk Kamiński

Urodził się 25 maja 1930 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Syn Stanisława i Zofii z domu Piechockiej. Absolwent Wydziału Mechanicznego Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu. Od 1958 r. swoje życie zawodowe związał z Piłą. Działalność społeczną rozpoczął wstępując w 1945 r. do V Drużyny Harcerskiej im. Tomasza Zana w Ostrowie Wlkp. Pełniąc funkcje przybocznego i drużynowego zdobywa stopień Harcerza Orlego w 1947 r. Po złożeniu zobowiązania instruktorskiego i uzyskaniu w 1959 r. stopnia podharcmistrza pełni do 1962 r. w ZHP funkcje instruktorskie.

Jednak jego największą pasją stało się działanie w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Tej organizacji poświęcił całe swoje dorosłe życie.

Członkiem PTTK został 1 lipca 1959 r. i pełnił następujące funkcje:

 • prezes Koła PTTK przy Pilskim Przedsiębiorstwie Sprzętu Rolniczego,
 • członek Zarządu Oddziału PTTK w Pile 1962- -1964,
 • członek Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego 1964- -1967,
 • prezes Zarządu Oddziału PTTK w Pile 1967- -2000 (do chwili śmierci),
 • kierownik Pilskiego Ośrodka Programowego PTTK 1993-2000,
 • wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Pile 1975-1991.

W początkowym okresie poświęcał się turystyce motorowej zdobywając nawet brązową odznakę "Turysty Campingowego", ale później zajmował się całokształtem spraw związanych z działalnością Towarzystwa. W 1975 r. był współorganizatorem i założycielem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Pile. Po usilnych staraniach utworzył przy oddziale działalność usługową. Zabiegał o utrzymanie Ośrodka Turystycznego nad jeziorem Płotki, dbał o utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych. Jednak najwięcej serca włożył w zapewnienie oddziałowi własnej, niezależnej od nikogo bazy lokalowej. Początkowo był to lokal przy ul. 11 Listopada, później przy ul. Ludowej (wspólnie z ZW PTTK), a obecnie będący własnością oddziału lokal przy ul. Śródmiejskiej. Po likwidacji zarządów wojewódzkich został powołany Pilski Ośrodek Programowy PTTK, który dzięki zabiegom H. Kamińskiego otrzymuje środki na etat dla pracownika programowego.

W okresie swej kadencji zorganizował setki imprez. Tak dobrze znane Rajdy Staszicowskie, Rajdy Strażników Ochrony Przyrody czy Szlakami Zamków i Pałaców po Ziemi Pilskiej służyły nie jemu, ale tysiącom turystów z całego kraju. Dla nich pracował do końca swoich dni. Czynił starania o dofinansowanie innych oddziałów PTTK na organizowane przez nie imprezy turystyczne. Ściśle współpracował z Komisją ds. Współpracy PTTK z Wojskiem Polskim. Organizuje Koło SKKT PTTK przy Zespole Szkół Leśnych w Goraju, które zaczęło urządzać Ogólnopolskie Rajdy na Orientację. W 1997 był jednym z głównych organizatorów Ogólnopolskich Dni Turystyki, które odbyły się w Pile.

Wielokrotnie reprezentował pilskich turystów i krajoznawców na różnych imprezach krajowych i zagranicznych, trzykrotnie był delegatem na krajowe Zjazdy PTTK. Przyczynił się do wydania folderów Szlaki Wodne Piława i Rurzyca oraz Szlaki wodne -- Gwda. Z okazji 30-lecia Oddziału PTTK w Pile w 1985 r. opracował jego monografię. Jego ostatnim turystycznym dokonaniem było opracowanie turystycznego szlaku rowerowego wokół Piły długości 38 km, którego otwarcie nastąpiło w 2000 r.

Miał następujące uprawnienia turystyczne: instruktor kształcenia kadr, przewodnik terenowy, przodownik turystyki motorowej, pilot wycieczek krajowych, pilot wycieczek zagranicznych, kierownik wycieczek szkolnych, strażnik ochrony przyrody, organizator turystyki, członek Służby Kultury Szlaku PTTK.

Wpisany do Honorowej Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK woj. pilskiego. Otrzymał godność Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej PTTK nadanej przez Komisję Turystyki Motorowej ZG PTTK w dniu 1 lipca 1988 r.

Był członkiem: PZPR, Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Ligi Obrony Kraju i Towarzystwa Miłośników miasta Piły.

Był podporucznikiem rezerwy Wojska Polskiego.

Zmarł nagle w dniu 22 grudnia 2000 r. i został pochowany 27 grudnia na miejscowym cmentarzu komunalnym.

W kondukcie pogrzebowym uczestniczyły poczty sztandarowe Związku Harcerstwa Polskiego i Zarządu Głównego PTTK.

Za działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczony i wyróżniony, m.in.:

 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988),
 • Złotym Krzyżem Zasługi (1978),
 • Srebrnym Krzyżem Zasługi (1968),
 • Złotą Odznaką "Zasłużonego Działacza Turystyki" (1980),
 • Złotą (1997) i Srebrną (1974) Odznaką "Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej",
 • Medalem "Zasłużonemu dla miasta Piły",
 • Złotą (1972) i Srebrną (1970) Odznaką PTTK,
 • Złotą (1981) i Srebrną (1976) Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży",
 • Odznaką "25 lat w PTTK" (1984).

Wojciech Kicman

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś