POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Międzynarodowe Targi Turystyczne Vakantiebeurs(fot. Ryszard Kunce)

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w dniach od 8 do 15 stycznia 2001 r. uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Turystycznych VAKANTIEBEURS 2001 w Utrechcie na terenie Holandii. Stoisko PTTK działało w ramach Polskiego Stoiska Narodowego, zorganizowanego przez Polską Organizację Turystyczną -- ośrodek w Amsterdamie.

Organizację targów pilotował Zarząd Majątkiem PTTK, technicznego przygotowania naszego stoiska podjął się Regionalny Oddział PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy. Wystrój ekspozycji obrazował wszystkie dziedziny turystyki aktywnej uprawianej w PTTK.

Na targach zostały zaprezentowane materiały w językach angielskim i niemieckim, przedstawiające głównie bazę PTTK oraz ofertę turystyczną ze szczególnym uwzględnieniem turystyki aktywnej preferowanej przez PTTK. Materiały reklamowe przedstawiały sieć szlaków turystycznych PTTK pieszych nizinnych i górskich (w tym międzynarodowych przebiegających przez Polskę), kajakowych, rowerowych. Nowym elementem była oferta turystyki jeździeckiej. Oferta PTTK cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Część materiałów po zakończeniu targów pozostawiono w ośrodku w Amsterdamie.

Koszty targów zostały pokryte przez ZM PTTK oraz spółki "schroniskowe" PTTK w Nowym Sączu, Jeleniej Górze, Olsztynie, Szczecinie, Sanoku i Lublinie. Koszty powierzchni wystawienniczej zostały sfinansowane przez Polską Organizację Turystyczną.

Wiesław Cichy

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś