POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Konkurs na "Projekt Działalności Programowej Oddziału PTTK" edycja 2001 - rozstrzygnięty


Niniejszym informujemy, że powołany zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 488/2001 pięcioosobowy zespół konkursowy na swoim posiedzeniu w dniu 4 marca br. dokonał oceny prac nadesłanych na konkurs "Projekt Działalności Programowej Oddziału PTTK". Do konkursu przystąpiło 56 oddziałów, zgłaszając 118 propozycji imprez. Nie zakwalifikowano do oceny prac zgłoszonych po terminie oraz prac z oddziałów, które nieterminowo rozliczyły środki finansowe przyznane w 2000 r. Dotacją w bieżącym roku objęte zostają niżej wymienione imprezy:

Wykaz wniosków przyjętych do realizacji w ramach konkursu na "Projekt Działalności Programowej Oddziału" -- 2001 rok
Lp. Nazwa oddziału/ miejscowość Tytuł zadania
1. Złotów Zlot "Kraina 2001"
2. Wrocław Fabr. XIII Akcja "Czyste Góry" w masywie Ślęży
3. Bieszczady -- Ustrzyki Dolne "Czyste góry"
4. Regionalny -- Szczecin "Śladami historii Pomorza Zach."
5. Rawicz "Rowerowa setka"
6. Świętokrzyski -- Kielce Lato z zabytkami techniki
7. Legnica Cykliczne rajdy piesze dla dzieci szkół podstawowych
8. Rzeszów Spotkanie integracyjne krajoznawców woj. podkarpackiego
9. Sudety Zach. Jelenia Góra Rodzinna eskapada w góry
10. Zduńska Wola Impreza integracyjna "O uśmiech dziecka"
11. Zduńska Wola Edukacja ekologiczna "Drzewo mój przyjaciel"
12. Łódz Polesie Prelekcje w szkołach średnich "Speleologia jako forma turystyki..."
13. Krakowski IX Europejskie dni dziedzictwa
14. Krakowski Zlot kolarski "Rowerem po wiosnę 2001"
15. Krakowski Zlot kolarski "Rowerem po zloty liść 2001"
16. Krakowski Rajd "Siedmiomilowe buty"
17. Piła Rajd Staszicowski do Piły
18. Piła V rajd szlakiem zamków i pałaców
19. Opole Cykl 4 imprez turystycznych "Elementarz turystyki kwalifikowanej..."
20. Iława XXIX regaty o błękitną wstęgę Jezioraka
21. Regionalny Częstochowa Organizacja konkursu krajoznawczego "Częstochowa moja mała ojczyzna"
22. Gdański II Rajd Kaszubsko-Pomorski "KLUKA"
23. Meblarz w Swarzędzu IX wielkopolski rajd przyjaciół dębów rogalińskich
24. Bielsko-Biała Rajd górski WIOSNA
25. Konin Rajd integracyjny z udziałem dzieci z ośrodka szkolno-wych.
26. Konin Seminarium dla nauczycieli
27. Krasnystaw Regionalny rajd rowerowy
28. Dobczyce Organizacja integracyjnego złazu turystycznego
29. Września Rajd im. Dzieci Wrzesińskich
30. Żary Konkurs "Piękno Ziemi Żarskiej" i "Moje wakacje"
31. Żary Światowy Dzień Turystyki
32. Żary Polsko-niemieckie forum turystyczne
33. Żary Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy "Polacy z Bukowiny -- źródłem..."
34. Żary Międzyszkolny Tydzień Tatr -- Sejmik Turystyczny
35. Szamotuły Konkurs "Turysta Przyrodnik"
36. Górnośląski -- Katowice Cykl imprez na orientację
37. Warszawa Ochota Konkurs fotograficzny
38. Międzyuczelniany Warszawa Beskidzkie granie -- koncert muzyki turystycznej
39. Rybnik Rajd integracyjny "Potyczki rodzinne"
40. Żoliborski Warszawa Rajd Krajoznawczy "Mazowszada"
41. Żoliborski Warszawa VI Rajd szkolny "Szlakami Żoliborza i Bielan"
42. Tarnów Rajd szlakami legionistów "Łowczówek 2001"
43. Tarnów Złaz z okazji Roku Paderewskiego
44. Myślenice IV Rajd Turystyczny im. H. Leśniaka
45. Myślenice XI Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich
46. Sosnowiec Organizacja integracyjnych imprez turystycznych dla osób niepełnosprawnych
47. Studencki w Gdańsku Zlot turystów kolarzy "Antymoto"
48. Studencki w Gdańsku XVI Nocne marsze na orientację Darżlub 2001
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś