POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

http://www.pttk.pl -- NASZA STRONA


Wyraz "nasza" został w tytule użyty całkiem nieprzypadkowo. Serwis, który prawie od roku niemałym wysiłkiem budujemy, jest nie tylko wizytówką Towarzystwa na zewnątrz, ale również najprostszą formą kontaktu między jednostkami PTTK. Naszą ambicją jest, aby współtworzyli go wszyscy członkowie towarzystwa. To na Waszych przede wszystkim materiałach w przyszłości oprzemy nasz serwis internetowy, który oglądają ludzie nie tylko z Polski, ale również spoza granic naszego kraju.

Prosimy Was -- nadsyłajcie wszystko, co uważacie, że powinno znaleźć się w naszym serwisie. W szczególności zależy nam na Waszych kalendarzach imprez, sprawozdaniach z ciekawych wypadów oraz zdjęciach -- arówno tych ilustrujących jakieś wydarzenie z życia Towarzystwa, jak i tych mogących wzbogacić nasz serwis. Jest tu również miejsce na stronę Waszego Oddziału -- jeżeli tylko zechcecie, zostanie Wam udostępnione na naszym serwerze miejsce. Jeżeli sami nie umiecie jej zrobić -- my Wam pomożemy. Kilka oddziałów już skorzystało z tej propozycji. Również niektóre komisje mają swoje własne strony, jak choćby Akademicka (http://ka.pttk.pl) lub Imprez na Orientację (http://ino.pttk.pl). Wszelkie materiały nadsyłajcie w formie elektronicznej. Albo na dyskietce tradycyjną pocztą, albo -- co jest dużo lepszym rozwiązaniem -- pocztą elektroniczną na adres: poczta@pttk.pl.

Łukasz Aranowski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś