PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Sprawozdanie z XI Rajdu "Wiosna z Bicyklem"


W dniach od l do 4 maja 2003 r. odbył się XI Turystyczny Rajd Kolarski "Wiosna z Bicyklem". W tym roku trasy rajdu zaplanował Darek głównie po terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego oraz okolicach Pyzdr, Konina i Słupcy. Przez cztery dni bazą rajdu była "Chatka ornitologa" w Białobrzegu, do której już od 30 kwietnia zjeżdżali turyści z różnych stron Polski. Wieczorem tego dnia przy ognisku organizatorzy oficjalnie otworzyli XI Turystyczny Rajd Kolarski "Wiosna z Bicyklem".

1 maja o godz. 9.30 wyjechano na trasę wycieczki. Trasa wiodła przez Zagórów, Rzgów, Konin, Stare Miasto. Turyści mieli okazję zwiedzić małomiasteczkową zabudowę Zagórowa, wokół którego można było zauważyć liczne pozostałości wiatraków, świadczące o przeszłości młynarskiej miasta. Kolejna ciekawa miejscowość na trasie to Rzgów, gdzie w okresie II wojny światowej władze hitlerowskie utworzyły getto dla ludności żydowskiej, we wsi znajduje się drewniany kościół pw. św. Jakuba Apostoła. Obiekt ma konstrukcję zrębową i pochodzi z XVI w. Drogą wzdłuż Warty dojechaliśmy do Konina. Przy gotyckim kościele z XIV w. pw. św. Bartłomieja, obok którego znajduje się najcenniejszy i zarazem najstarszy zabytek miasta - kamienny słup romański z 1151 r. ogłoszono czas wolny dla grupy. W indywidualnym zwiedzeniu można było podziwiać zabytki i atrakcje starówki konińskiej, m.in.: klasycystyczny ratusz, budynek dawnego starostwa z 1828 r., dworek z XIX w., dom Zemełki - najstarszy obiekt mieszczański w Koninie, park miejski im. Fryderyka Chopina, a w nim minizoo, pomnik ofiar faszyzmu, budynek dawnej synagogi z 1832 r. oraz gmach dawnej szkoły talmudycznej i kościół ewangelicko-augsburski. Po przerwie wyruszono w dalszą drogę, bardziej uciążliwą z powodu silnego przeciwnego wiatru. W miejscowości Stare Miasto postój przy neoromańskim kościele Świętych Piotra i Pawła, którego część stanowi oryginalna romańska kaplica z XIII w. Zmagając się z wiatrem grupa dotarła do bazy w Białobrzegu. Wieczorem ognisko, kiełbaski i turystyczne opowiadania.

2 maja wyjechaliśmy o godz. 9.30 w kierunku Pyzdr. W Pyzdrach najpierw zwiedziliśmy ciekawe muzeum regionalne, mieszczące się w budynku dawnego klasztoru oo. Franciszkanów. Bogatsi o informacje uzyskane w muzeum objechaliśmy miasteczko, w którym zachowało się wiele pamiątek jego przeszłości. Po zwiedzeniu miasta udaliśmy się do Kołaczkowa, dawnej posiadłości Władysława Reymonta, gdzie czekał już na nas przewodnik. Tu zwiedziliśmy izbę muzealną poświęconą Władysławowi Rymontowi oraz wystawę historii bankowości spółdzielczej i sprzętu biurowego. Kolejnym ciekawym miejscem na trasie rajdu był Ciążeń, a w nim piękny barokowy pałac biskupów poznańskich z parkiem krajobrazowym położonym na stoku nadwarciańskim. Po sesji zdjęciowej i krótkim odpoczynku w promieniach słonecznych udaliśmy się do Lądu, gdzie zwiedziliśmy monumentalny pocysterski zespół klasztorny obecnie mieszczący Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego. Po przyjeździe do Chatki Ornitologa, ci którzy mieli jeszcze ochotę, udali się na spacer ścieżkami Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Wieczór spędziliśmy wspólnie przy ognisku, piekąc kiełbaski.

3 maja podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza wyjechała na długą trasę ponad 100 km, prowadzącą przez Lądek, Golinę, Kazimierz Biskupi, Gosławice, Bieniszew. Zwiedzano m.in. barokowy kościół w Lądku, zabytki Kazimierza Biskupiego z klasztorem i muzeum misyjnym księży Misjonarzy Świętej Rodziny, zamek z muzeum w Gosławicach oraz pustelnię kamedułów w Bieniszewie. Druga grupa udała się w przeciwnym kierunku, zwiedzając po drodze Śmiełów z klasycystycznym pałacem i muzeum Adama Mickiewicza, Brzóstków z bardzo ciekawą architekturą folwarczną, Lgów z drewnianym kościółkiem oraz Raszewy - zaniedbany teren dawnej dyrekcji Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Wieczorem przy ognisku ogłoszono wyniki konkursu krajoznawczego, w którym triumfowali:

  • pierwsze miejsce - Basia i Patryk Frąckowiakowie z KTK "Bicykl 1977" z Ostrowa Wielkopolskiego.
  • drugie miejsce - Jacek Frąckowiak z KTK "Bicykl 1977" z Ostrowa Wielkopolskiego.
  • trzecie miejsce - Halina Liszkowska - "Sokół" PTTK Inowrocław.
  • czwarte miejsce - Andrzej Liszkowski -"Sokół" PTTK Inowrocław.
  • piąte miejsce - ród Majów - KTK "Bicykl 1977" z Ostrowa Wielkopolskiego.

Organizatorzy wyróżnili: turystę z najdalszej miejscowości - Pawła Gołaszewskiego z Olsztyna, najmłodszego turystę - Martę Maj lat trzy z KTK "Bicykl 1977" oraz najstarszego turystę Kazimerza Kuczyńskiego - 61 lat z Inowrocławia. Przeprowadzono również konkurs rozpoznawania atrakcji turystycznych i miejscowości ze zdjęć, kolejne miejsca zdobyli:

  • pierwsze - Katarzyna Maj z Ostrowa Wielkopolskiego,
  • drugie - Ireneusz Brzozowski z Wrocławia,
  • trzecie - Lidia Malinowska z Bydgoszczy,
  • czwarte - Jan Jastrowicz z Ostrowa Wielkopolskiego,
  • piąte - Kamil Szutkowski z Torunia.

Wszyscy zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali upominki ufundowane przez firmę Burghardt. Jeszcze smażenie kiełbasek, refleksje na gorąco dotyczące rajdu, trochę śpiewu przy gitarze i trzeba było się udać na spoczynek.

Następnego dnia przyszedł czas pożegnania, turyści rozjeżdżali się w różne strony. W sumie przez trzy dni wspólnego wędrowania przejechaliśmy na szlakach rajdowych 260 km. W rajdzie uczestniczyło 30 turystów: KTK "Bicykl 1977" Ostrów Wielkopolski - 9; KTK "Rewor" Wrocław - 3; KTK "Przygoda" Toruń - 1; Opole - 1; Bydgoszcz - 2; Olsztyn - 1; PTTK "Kujawiak" Inowrocław - 7; Ostrów Wielkopolski - 6. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową plakietkę, książkę, przewodnik, pamiątkowe zdjęcia-pocztówki oraz codziennie kiełbaskę do ogniska. Rajd w takiej postaci odbył się między innymi dzięki pomocy: firmy handlowej Małgorzaty Burghardt, Urzędu Marszałkowskiego województwa wielkopolskiego oraz starostwa powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy - KTK "Bicykl 1977"

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT