PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

18 zasad organizacji wycieczek rowerowych


1. W czasie wycieczki rowerowej należy korzystać z wyznaczonych dróg dla rowerów, ścieżek i poboczy nadających się do jazdy, tak aby nie stwarzać zagrożeń dla ruchu.

2. Dopuszcza się korzystanie z drogi (poza miastem) w przypadku braku poboczy na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie (jeden za drugim).

3. Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.

4. W czasie wycieczki jeden opiekun jedzie na przedzie, drugi na końcu.

5. Grupa rowerowa od 11 do 14 lat nie może przekraczać 14 uczestników na jednego opiekuna.

6. Grupa w wieku poniżej 11 lat licząca 15 uczestników musi mieć dwóch opiekunów.

7. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.

8. Każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześnie zasygnalizowany.

9. Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia (skrzyżowania dróg, torowiska), zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek.

10. Na wycieczkę należy zabrać: apteczkę, przybornik techniczny (do naprawy roweru), pompkę, spinki łańcuchowe, samoprzylepne łapki gumowe, klej do gumy, itp.

11. Opiekunowie (z przodu i tyłu) powinni być zaopatrzeni w gwizdki do podawania sygnałów ostrzegawczych.

12. Słabsze dzieci jadą na czele grupy, tuż za prowadzącym, który reguluje tempo jazdy.

13. Należy zachować stałe miejsca i bezpieczną odległość między sobą (minimalnie na długość roweru).

14. Pod górę o większym nachyleniu dobrze jest prowadzić rowery, zachowując ustawienie w rzędzie (jeden za drugim).

15. Bagaż należy dobrze umocować na bagażniku.

16. Na końcu rzędu do roweru należy przymocować ramię bezpiecznika, tj. pręt o długości około 38 cm z zamocowanym na końcu światełkiem odblaskowym o średnicy 5 cm.

17. Postoje należy organizować poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.

18. Rower na początku rzędu powinien mieć lusterko wsteczne, które ułatwi patrzenie na drogę i grupę z tyłu, bez potrzeby odwracania do tyłu całej głowy i mimowolnego skręcania w lewo tułowia wraz z całym rowerem.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT