PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Europejski Konkurs Edukacji Drogowej AIT


Statystyki europejskie, dotyczące wypadków, w których uczestniczą dzieci, są bardzo wysokie. Około 30 proc. dzieci zostało rannych lub zabitych podczas jazdy na rowerze w momencie wypadku. Dlatego też kluby stowarzyszone w AIT zajmują się szkoleniem z zakresu ruchu drogowego. Twórcom konkursu przyświecała idea wpływania na poprawę bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego w Europie i stworzenia okazji do spotkania w celu bezpośredniej wymiany doświadczeń między klubami. Europejski Konkurs Edukacji i Drogowej (AIT Eurapean Traffic Education Cantest) organizowany jest pad auspicjami AIT - Alliance Internationale de Tourisme - międzynarodowej organizacji turystyki z siedzibą w Genewie). Po raz pierwszy został zorganizowany w 1986 r. Biorą w nim udział drużyny reprezentujące kluby zrzeszone w AIT. Ekipa PTTK startuje od drugiej edycji konkursu. Drużyna reprezentująca PTTK w roku 1992 zajęła I miejsce, zdobywając Przechodni Puchar Europy AIT.

Głównym celem konkursu jest szeroko rozumiana popularyzacja bezpieczeństwa na drogach Europy wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego - dzieci w wieku 10-12 lat. Drużyny konkursowe składają się z czworga dzieci (dwóch dziewcząt i dwóch chłopców). W europejskim konkursie dziecko może uczestniczyć tylko raz. Do 2000 r. drużyny składały się z sześciorga dzieci. Od 2001 r. w celu uatrakcyjnienia imprezy całkowicie zmieniono regulamin rozgrywania konkurencji. Wcześniej, jako indywidualna część praktyczna, rozgrywany był rowerowy tor przeszkód, typowy nie zmieniany przez 15 edycji konkursu. Obecnie jest około 50 przeszkód opisanych w regulaminie, z których do konkursu wybieranych jest kilkanaście, uczestniczące kluby dowiadują się o nich w ostatniej chwili. Oprócz sprawdzenia umiejętności jazdy rowerem po torze przeszkód rozgrywana jest część teoretyczna: indywidualna, składająca się z testu ze znajomości zasad poruszania się rowerem po drodze, i drużynowa. Na część drużynową składają się konkurencje: układanie puzzli znaków drogowych, gra na spostrzegawczość, ustalanie pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie oraz odnajdywanie i naprawa defektów w rowerze. Dodatkową, również punktowaną konkurencją, jest wystawa. W ubiegłym roku była to wystawa plakatów przedstawiających sposób kwalifikacji, wyłaniania dzieci przez kluby na europejski finał. W tym roku będzie to wystawa rysunków wykonanych w dowolnej technice malarskiej, bądź na komputerze przez uczestników konkursu na temat: "Bezpieczeństwo na rowerze".

W latach 1987-1993 PTTK w konkursie europejskim reprezentował klub KTUKoI. Głuchołazy. Od roku 1990 rozgrywany jest finał ogólnopolski Turnieju Edukacji Drogowej PTTK, w wyniku którego wyłaniana jest drużyna i klub, który reprezentuje PTTK w finale europejskim. Od 1995 r. reprezentantem jest SKKT-PTTK przy Szkole Podstawowej nr 107 (ZSO nr 5) w Łodzi. W dotychczas rozegranych 12. edycjach finałów ogólnopolskich turnieju startowały następujące drużyny: KTUKoI. Głuchołazy, SKKT-PTTK PSP 107 Łódź, PSP 13 - Łódź, ŁKTKoI. Łódź, PSP Skaryszew, PSP 3 Głuchołazy, Automobilklub Radom, PSP Radzyń Podlaski, PSP Prudnik, PSP 1 Głuchołazy, PTTK Polesie-Łódź, SM Chojny Łódź, SKKT-PTTK PSP Murów, PSP Biała, PSP 198 Łódź, PSP 2 Radzyń Podlaski, PSP Bisztynek, PSP 2 Głuchołazy, PSP 125 Łódź, PSP 130 Łódź.

Efektem rozwoju turnieju krajowego jest rozgrywanie w bieżącym roku już 13. edycji i siódmego Łódzkiego Turnieju Edukacji Drogowej "Bezpiecznie rowerem w XXI wieku" (wcześniej: "Bezpiecznie rowerem w XXI wiek"), w której udział weźmie 46 drużyn z łódzkich szkół podstawowych. Turniej ogólnopolski organizowany jest na zlecenie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK przy współpracy policji (Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji) i wsparciu władz miasta. Do 1996 r. koordynatorem KTKoI. ZG PTTK ds. Europejskiego Konkursu Edukacji Drogowej AIT był Cyprian Szczęsny z Głuchołaz. Obecnie jest nim Marek Twardowski z Łodzi. Do zadań realizowanych przez koordynatora należy organizacja turnieju krajowego, znalezienie sponsorów na wyjazd ekipy na europejski konkurs i kontakt z koordynatorem konkursu z ramienia AIT w Genewie w sprawach bieżących, tłumaczenia pytań i propozycji zadań konkursowych, w tym przeszkód rowerowego toru.


Ekipa PTTK i szwajcarscy policjanci podczas konkursu
w Winterthur w roku 2002

Tradycją konkursów europejskich jest wyposażanie uczestników w kaski rowerowe na przejazd po rowerowym torze przeszkód, które otrzymują od organizatorów imprezy na własność. W finale ogólnopolskim dzięki sponsorom rozdawane są również kaski rowerowe, światełka i paski odblaskowe.

W 17. edycjach europejskiego konkursu brały udział następujące kluby (kluby podano w kolejności przystąpienia do rywalizacji): OAMTC (Austria), TCS (Szwajcaria) ACL (Luksemburg), MAC (Węgry), NRD, AMSJ (Jugosławia), PTTK (Polska), UAB (Bułgaria), DCF (Dania), PZM (Polska), TCB (Belgia), ADAC (Niemcy), UAMK (Czechosłowacja), ACR (Rumunia), HAK (Chorwacja), UAMK (Czechy), NAMK (Słowacja), ANWB (Holandia), LAMB (Łotwa), AMZS (Słowenia), BIHAMK (Bośnia-Hercegowina), LAS (Litwa), EAK (Estonia), ACP (Portugalia), FAU (Ukraina), FFCT (Francja), ELPA (Grecja), AMSM (Macedonia), SATC (Słowacja), BKA (Białoruś), RAS (Rosja).

Europejskie konkursy organizowane były w następujących miejscach (drużyny uczestniczące podano w kolejności zajętych miejsc):

 • 1986 - Bobligen (RFN) - Austria, RFN, Szwajcaria, Luksemburg, Węgry.
 • 1987 - Budapeszt (Węgry) - NRD, Austria, Węgry, Jugosławia, Szwajcaria, Polska.
 • 1988 - Baden-Wiena (Austria) - Austria, RFN, NRD, Szwajcaria, Węgry, Polska, Bułgaria, Dania.
 • 1989 - Brunnen (Szwajcaria) - Szwajcaria, Austria, RFN, NRD, Polska - PTTK, Polska - PZM, Węgry, Bułgaria.
 • 1990 - Botevgrad k. Sofii (Bułgaria) - Bułgaria, Węgry, Szwajcaria, Belgia, Niemcy, Austria, Polska, Czechosłowacja, Dania.
 • 1991 - Pauhagen (Austria] - Austria, Polska-PTTK, Czechosłowacja, Niemcy, Polska-PZM, Bułgaria, Belgia, Węgry, Szwajcaria, Rumunia.
 • 1992 - Berlin (Niemcy) - Polska-PTTK, Polska-PZM, Bułgaria, Niemcy, Austria, Węgry, Belgia, Czechosłowacja, Szwajcaria, Luksemburg.
 • 1993 - Beneszow (Czechy) - Czechy, Austria, Belgia, Niemcy, Chorwacja, Węgry, Bułgaria, Polska, Szwajcaria, Holandia, Łotwa, Szwajcaria, Luksemburg.
 • 1994 - Genewa (Szwajcaria) - Austria, Niemcy, Belgia, Szwajcaria, Czechy, Chorwacja, Węgry, Bułgaria, Luksemburg, Szwajcaria, Słowacja, Polska-PZM, Holandia.
 • 1995 - Bruksela (Belgia) - Czechy, Bułgaria, Niemcy, Belgia, Austria, Chorwacja, Słowacja, Polska, Węgry, Szwajcaria, Holandia, Jugosławia, Łotwa, Luksemburg.
 • 1996 - Budapeszt (Węgry) - Belgia, Czechy, Austria, Niemcy, Węgry, Chorwacja, Szwajcaria, Bułgaria, Polska, Słowacja, Łotwa, Jugosławia, Luksemburg, Holandia.
 • 1997 - Hertogenbosch (Holandia) - Czechy, Belgia, Austria, Niemcy, Chorwacja, Węgry, Łotwa, Jugosławia, Szwajcaria, Holandia, Polska, Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Słowenia, Bośnia - Hercegowina, Luksemburg, Litwa, Estonia.
 • 1998 - Bańska Bystrzyca (Słowacja) - Czechy, Austria, Węgry, Szwajcaria, Chorwacja, Słowenia, Niemcy, Jugosławia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Bośnia-Hercegowina, Polska, Słowacja, Holandia, Luksemburg.
 • 1999 - Jurmala k. Rygi (Łotwa) - Austria, Niemcy, Łotwa, Słowenia, Czechy, Chorwacja, Litwa, Węgry, Bułgaria, Estonia, Bośnia-Hercegowina, Portugalia, Holandia, Szwajcaria, Polska, Słowacja, Luksemburg.
 • 2000 - Hanower (Niemcy) - Austria, Łotwa, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Czechy, Jugosławia, Litwa, Portugalia, Polska, Estonia, Bośnia-Hercegowina, Węgry, Niemcy, Szwajcaria, Rumunia, Luksemburg, Słowacja, Francja, Holandia, Grecja, Dania, Ukraina.
 • 2001- Tuhejske Toplice k. Zagrzebia (Chorwacja) - Chorwacja, Czechy, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Słowenia, Holandia, Niemcy, Bośnia-Hercegowina, Jugosławia, Węgry, Litwa, Austria, Polska, Rumunia, Słowacja, Macedonia, Luksemburg, Portugalia, Francja, Szwajcaria.
 • 2002 - Winterthur k. Zurichu (Szwajcaria) - Szwajcaria, Słowenia, Bośnia-Hercegowina, Łotwa, Estonia, Węgry, Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Jugosławia, Macedonia, Holandia, Austria, Czechy, Słowacja-NAMK, Słowacja - SATC, Niemcy, Polska - PTTK, Francja, Luksemburg, Portugalia, Polska - PZM, Białoruś, Rosja.

Tegoroczny konkurs ma odbyć się w dniach 26-29 września w Lizbonie (Portugalia).

W ostatnich latach podczas finału ogólnopolskiego konkurencje teoretyczne: testy indywidualne i zadania drużynowe, rozgrywane są na komputerach firmy Apple - Macintosh, uczestnicy mają do dyspozycji tylko mysz wyposażoną w jeden przycisk. Testy i zadania tworzone są w programie HyperStudio przez koordynatora turnieju. Na ostatnią rywalizację w Winterthur - Szwajcaria drużyny przygotowały na wystawę plakaty ilustrowane zdjęciami o przebiegu kwalifikacji w klubie do finału europejskiego. Na naszym plakacie zamieściliśmy zdjęcia obrazujące rozgrywanie testów na komputerach. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem i dyskusją na naradzie kierowników ekip po konkursie europejskim, a komitet techniczny imprezy rozważał możliwość przeprowadzania testów na komputerach już podczas najbliższej edycji konkursu.

W rywalizacji konkursowej mniej ważne jest, kto zajmie które miejsce, a najważniejsze jest pogłębianie wiedzy o prawidłowym zachowaniu rowerzysty w ruchu drogowym przez dzieci w całej Europie podczas eliminacji szkolnych, klubowych czy krajowych. Ankiety przeprowadzone podczas ostatniego konkursu wykazały, że w Europie w kwalifikacjach do konkursu europejskiego na wszystkich etapach wzięło udział ponad milion dzieci. Cel, który przyświeca twórcom europejskiego konkursu, jest osiągany dzięki pracy wszystkich klubów stowarzyszonych w Międzynarodowej Organizacji Turystyki. Najmłodsi rowerzyści uzyskują dzięki przygotowaniom do rywalizacji wiedzę o bezpiecznym poruszaniu się po drogach i doskonalą technikę jazdy rowerem.

W Internecie pod adresem: http://edu.apple.pl/tedpttk można znaleźć strony zawierające regulaminy imprez oraz informacje z turniejów krajowych i europejskich.

Marek Twardochowski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT