PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

O kolekcjonerstwie słów kilka


Dla wielu z nas rower jest najergonomiczniejszym środkiem do poruszania się po Polsce w celach poznawczych. Wiele środowisk stworzyło różnego rodzaju odznaki krajoznawcze. Jednak poza nimi istnieją jeszcze inne "dziwactwa", bo czy wiecie, że są kolekcjonerzy: wież ciśnień, przystanków autobusowych, nazw miejscowości, a także... no właśnie, czy Ty coś kolekcjonujesz?

Jeśli nie, to zacznij i niech rower będzie Ci przewodnikiem!

Kustosz Muzeum Pamiątek Turystycznych PTTK w Radomiu
Dariusz Mariusz Zając


Jeno z trzech miejsc w Polsce na
nizinach, gdzie spotyka się
pięć szlakówOkolice Pisza po przejściu huraganu, lipiec 2002


Dookoła Ziemi Ciechanowskiej, maj 2003 r.


Jeden z sześciu trójstyków granic, lipiec 2003


Ach, te miejscowości...

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT