PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

42. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej


Na zlot turystów kolarzy, odbywający się w ostatnim tygodniu maja 2002 r., przybyło do Sielpi Wielkiej na Kielecczyźnie ponad trzystu amatorów jednośladu. Na imprezę zjechali aktywiści prawie z całej Polski, obojga płci, nieraz w wieku emerytalnym; w gronie cyklistów było troje honorowych członków PTTK - Barbara Kaczmarek ze Szczecina, Zbigniew Boroński z Bydgoszczy oraz Stanisław Radomski z Gliwic. Wśród uczestników dominowali mężczyźni, na co dzień prezesi klubów, ale nie zabrakło również działaczy zajmujących inne, nie mniej ważne stanowiska społeczne w klubach, komisjach czy sekcjach turystyki kolarskiej PTTK, szeregowych działaczy, jak i kandydatów na przodowników (którzy tutaj mieli okazję odbyć przeszkolenie i praktykę, a na zakończenie zlotu złożyć stosowny egzamin przed gremium powołanym przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK).


Na czele grupy jadą Grzegorz Witek z Myszkowa
oraz Michał Raczyński z Nysy

Imprezę otworzyli gospodarze rejonu: starosta konecki - Antoni Szkurłat, poseł ziemi koneckiej - Adam Sosnowski, burmistrz Końskich - Henryk Popik, w obecności komandora Zlotu Waldemara Kowalskiego i przewodniczącego KTKol. ZG PTTK Waldemara Wieczorkowskiego, życząc wszystkim atrakcyjnych wycieczek. Otwarcie zlotu odbyło się w Muzeum Techniki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w Sielpi. Cykliści bezpośrednio więc po ceremonii przekazania "koła przechodniego" przez organizatorów ubiegłorocznego zlotu (odbył się w Pile-Płotkach) przystąpili do zwiedzania obiektu i oglądania eksponatów (wiele z nich do dziś jest sprawnych, co muzealnicy z dumą prezentują zwiedzającym).

W następnych dniach barwne kawalkady rowerzystów wyruszały w różnych kierunkach, na dłuższe i krótsze wycieczki, ukierunkowane na oglądanie zabytków techniki, zwiedzanie muzeów, poznawanie rezerwatów przyrody. Prawie każdy z uczestników zlotu zaliczył krótki pobyt w Piekle i nieco dłuższy w Niebie, co niektórzy dali Dęba tam, gdzie Końskie ujrzeli Brody. Wielu, mimo okresowo fatalnej pogody, wybrało się do Muzeum Narodowego w Kielcach oraz do dworku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Cykliści fotografowali otoczony fosą piękny zameczek w Modliszewicach i usiłowali wykonać zdjęcie ruin zamku skrytych przed promieniami słońca w gęstwinie drzew mocno zaniedbanego parku w Falkowie.

Było fajnie, ale humory psuła aura: już w dniu otwarcia zlotu, w samo południe, nad Końskimi przeszła burza i ulewa, od wtorku do czwartku na zmianę lało, padało, siąpiło, momentami było dżdżysto, a permanentnie mokro. Woda utrudniała życie turystom, zwłaszcza namiotowym, ale nie przerywała eskapad (tak, eskapad, bowiem jazda w deszczu nie jest zbyt bezpieczna). Kilkuset uczestników zlotu zdobyło brązowe odznaki "1000-lecia Ziemi Kieleckiej" (niektórzy nawet srebrne) oraz odznaki "Śladami zabytków techniki SOP", wszyscy - srebrne odznaki "Miłośnik Ziemi Koneckiej". Centralny referat weryfikacyjny przyznał pięciu osobom Kolarskie Odznaki Turystyczne w stopniu dużym złotym oraz czterem - KOT "Za wytrwałość", referat szkoleniowy zaś nadał uprawnienia przodownickie ponad 20. absolwentom kursu przeprowadzonego na mecie zlotu.

Następny zlot odbędzie się na ziemi gliwickiej w czerwcu 2003 r.; jego gospodarzami będą członkowie Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach, przygotowujący się do obchodów 45-lecia.

Tekst i zdjęcie: Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT