PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Zdobywcy Międzynarodowej Odznaki Kolarskiej AIT


Najwyższe laury w stopniu złotym osiągnęli:

1. Maria Mann - Poznań
2. Stanisław Radomski - Gliwice
3. Joanna Rus - Gliwice
4. Małgorzata Radomska - Gliwice
5. Iwona Piwońska - Warszawa
6. Wiesław Szczepanek - Warszawa
7. Roman Szmyt
8. Bogusław Gustek
9. Aleksander Marczuk
10. Jadwiga Junga
11. Henryk Biały - Tarnowskie Góry
12. Marian Kotarski - Myszków
13. Piotr Mokry
14. Stanisław Karuga - Katowice
15. Marzena Karuga - Katowice
16. Bożena Karuga - Katowice
17. Ewa Karuga - Katowice
18. Włodzimierz Balicki - Warszawa
19. Zenon Kaszowicz - Katowice
20. Ryszard Mielnik - Katowice
21. Tadeusz Kucharski - Ryki
22. Andrzej Beger - Chojnice
23. Włodzimierz Olejnik - Łódź
24. Michał Raczyński - Nysa
25. Kazimierz Okoński - Tychy
26. Jan Mazik
27. Marek Koba
28. Mirosław Okoński - Tychy
29. Ewald Bereska - Tychy
30. Bolesław Zieliński - Katowice

W stopniu srebrnym odznakę posiada 51 turystów kolarzy. W stopniu brązowym odznakę zdobyło 527 turystów kolarzy.

Turyści kolarze z Polski w latach 1958-2002 zdobyli 607 odznak AIT. Za zasługi dla rozwoju międzynarodowego kolarstwa turystycznego złote medale Henneberga otrzymali:

1. Jerzy Przeździecki
2. Henryk Ginter
3. Lucyna Żwan.

Michał Raczyński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT