PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Gliwickie spotkania


W dniach 7-9 lutego br. w Gliwicach obradowała Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, pod przewodnictwem Waldemara Wieczorkowskiego. W pierwszym dniu posiedzenia wysłuchano informacji Stanisława Karugi - wiceprzewodniczącego komisji - na temat aktualnych przemian w strukturze AIT (międzynarodowej organizacji turystycznej z siedzibą w Genewie, którego członkiem jest PTTK), zapoznano się z regulaminem tegorocznego rajdu AIT w duńskim Svendborgu oraz z prezentacją komputerową zachęcającą do uczestniczenia w rajdzie AIT w Belgii w 2004 r. Warto przypomnieć, że polscy cykliści od lat aktywnie uczestniczą w rajdach AIT, sami też co kilka lat takie imprezy organizują i zapraszają na nie obcokrajowców.

W kolejnym dniu po przedyskutowaniu udostępnionych materiałów zaakceptowano regulamin 43. Ogólnopolskiego Szkoleniowego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej w Czechowicach oraz 52. Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK w Ustrzykach Dolnych. Dyskusję nad regulaminami poprzedził wyjazd do podgliwickich Czechowic (w zimowych warunkach poznano teren ośrodka Polskiego Związku Wędkarskiego, który w czerwcu br. przyjmie do domków i pod namioty rowerzystów z całej Polski) oraz spotkanie w siedzibie gliwickiego Oddziału PTTK, na które przybyli członkowie zespołu organizującego zlot z komandorem Andrzejem Czaplą, prezesem Zarządu Oddziału PTTK - kol. Ulatowską, i prezesem Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. W. Huzy - panią M. Radomską na czele.

Komisja wystosowała apel do wszystkich ogniw turystyki kolarskiej PTTK, by, w związku z ogłoszeniem roku 2003 międzynarodowym rokiem niepełnosprawnych, organizować imprezy turystyczne dla tej grupy ludzi, ponadto w regulaminach rajdów i zlotów przewidywać zniżkowe wpisowe. Uczestniczący w posiedzeniu komisji komandorzy tegorocznych zlotów ptkol. i CZTK Andrzej Czapla z Gliwic oraz Krzysztof Plamowski z Ustrzyk Dolnych oznajmili, że odpowiedzą na apel i ustalą ulgowe wpisowe dla osób z grupą inwalidzką przybywających na te imprezy.

Sporo uwagi poświęcono kwestiom wytyczania, znakowania, rozliczania oraz pozyskiwania środków na szlaki rowerowe. Postanowiono też podjąć bardziej zdecydowane działania w sprawie uznania obecnych kwalifikacji przodowników turystyki kolarskiej za wystarczające dla nostryfikowania ich w myśl rozporządzenia o instruktorach rekreacji ruchowej. Jeśli ta sprawa nie zostanie jednoznacznie załatwiona, nasze towarzystwo może z dnia na dzień utracić możliwość działania w środowisku dziecięco-młodzieżowym, a to spowoduje nagły odpływ tysięcy członków - mówili członkowie komisji.

Zdecydowano, że redagowanie i uaktualnianie strony internetowej komisji przejmie od zaraz kol. Mirosław Okoński (Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK "Gronie" Tychy), ustalając z zainteresowanym, że niezwłocznie przystąpi on do modyfikacji istniejących na tej stronie zapisów i sukcesywnego wgrywania uaktualnień w internetową sieć (http://ktkol. pttk. pl).

Ważnym punktem wyjazdowego posiedzenia komisji było spotkanie z działaczami klubów, sekcji i komisji turystyki kolarskiej funkcjonujących na Górnym Śląsku, uczestniczącymi w dorocznej naradzie zorganizowanej przez Regionalną Radę Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach, kierowaną na co dzień przez Członka Honorowego PTTK Stanisława Radomskiego. W naradzie wzięło udział około stu osób. - W regionie częstochowskim nie ma aktualnie tylu turystów kolarzy, co na tej sali działaczy - skomplementował zgromadzonych przewodniczący Zespołu Turystyki Kolarskiej ROP PTTK w Częstochowie. - Tylko pozazdrościć tak szerokiego kręgu aktywistów dodał.

W toku spotkania wysłuchano obszernej informacji Stanisława Radomskiego na temat działalności śląskich klubów kolarskich, sprawozdań Zbigniewa Pawlika i niżej podpisanego na temat działalności ogniw turystyki kolarskiej w regionach cieszyńskim i częstochowskim, relacji W. Wieczorkowskiego z prac Komisji Turystyki Kolarskiej ZG w bieżącej kadencji oraz informacji Andrzeja Czapli na temat czerwcowego zlotu przodowników turystyki kolarskiej w Gliwicach-Czechowicach. Kilkoro turystów uhonorowano złotymi odznakami turystyki kolarskiej AIT oraz ustanowioną przed rokiem odznaką "Za zasługi w turystyce kolarskiej PTTK w województwie śląskim". Zgromadzonych poinformowano, że w bieżącym roku ukaże się specjalny kolarski numer kwartalnika "Gościniec" PTTK oraz od dawna oczekiwane "Regulaminowe kompendium rowerowe", zawierające zbiór przepisów obowiązujących w turystyce kolarskiej uprawianej pod flagą PTTK.

Kolejne posiedzenie Komisji Turystyki Kolarskiej wyznaczono na 19 czerwca na mecie 43. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej w Czechowicach.

Tekst i zdjęcia Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT