PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Krajoznawca na rowerowym siodełku


Turystyka, czyli niezarobkowe wędrowanie, tylko wówczas przynosi pożytek, gdy uprawiający ją człowiek poświęca nieco czasu na zwiedzanie mijanych okolic. Najbardziej nadającym się do krajoznawczych wędrówek środkiem lokomocji jest - tak uważam - rower.

Cyklista, jadący spokojnym tempem, ma czas na rozglądanie się po okolicy, możliwość dotarcia prawie do każdego zakątka (kierowca samochodu spotyka się z różnymi ograniczeniami w ruchu), z łatwością może swój pojazd prawie wszędzie zaparkować, w razie potrzeby nadać jako bagaż kolejowy lub autobusowy; by usunąć usterkę, nie musi wzywać specjalistycznego pogotowia technicznego bądź ekipy autoholowania.

Wycieczka rowerowa (podobnie jak piesza czy każda inna) ma z reguły dwa cele: rekreacyjny i poznawczy. Nawet w sytuacji, gdy udajemy się do jakiejś miejscowości w celu, na przykład, zwiedzenia muzeum lub rezerwatu przyrody, powinniśmy pamiętać o relaksie. Wszak turystyka to nie tylko połykanie kilometrów i ustawiczne poznawanie czegoś nowego. Turystyka to także wypoczynek na łonie przyrody.

Podstawowy zysk, jaki możemy mieć z uprawiania turystyki, to właśnie przebywanie na świeżym powietrzu, kontakt z przyrodą, poznawanie własnego lub obcego kraju.

Z myślą o rowerzystach, głównie w celu zachęcenia ich do krajoznawczych wędrówek, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze opracowało system odznak. Dla tych, którzy spędzają wolny czas na wycieczkach kolarskich, przeznaczona jest Kolarska Odznaka Turystyczna (KOT).

Z myślą o miłośnikach fortyfikacji wprowadzono odznakę krajoznawczą "Szlakami zamków w Polsce", dla lubujących się poznawaniem obiektów sakralnych ustanowiono Kolarską Odznakę Pielgrzymią.

Dla amatorów jazdy w kółko opracowano regulamin małego rajdu kolarskiego dookoła Polski, a dla tych, którzy podejmują się tylko trudnych i wielodniowych zadań, wymyślono trasę dużego rajdu dookoła Polski. Marszruta dużego rajdu wiedzie wzdłuż granic Rzeczypospolitej, a turysta musi przejechać jednośladem przez wymienione w regulaminie miejscowości, zdobywając w każdej z nich pieczątkę potwierdzającą przejazd.

Lista odznak przeznaczonych dla rowerzystów jest znacznie dłuższa; miłośnicy historii mogą pokonywać trasę permanentnego rajdu kolarskiego "Szlakiem Wielkiej Wojny 1409-1411", zwolennicy morza odbyć wędrówkę "Szlakiem latarni morskich", a lokalni patrioci organizować obozy wędrowne i zdobywać odznaki kolarskich rajdów dookoła województw, np.: opolskiego, śląskiego (w wersji małej i dużej), zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego (w wersji małej i dużej) i inne.

Zrozumiałe jest, że prawdziwy turysta w czasie swej wyprawy nie ogranicza się tylko do zdobywania pieczątek, lecz w miejscach atrakcyjnych podziwia krajobraz, kontempluje pejzaż i oddycha czystym powietrzem.

Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT