PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Klub Turystyki Kolarskiej "Wagant"


Od 27 lat przy Oddziale Zakładowym PTTK "Baildon" w Katowicach działa Klub Turystyki Kolarskiej "Wagant", zrzeszający obecnie 65 osób.

W tym długim czasie klub przechodził różne koleje losu - od prosperity po lata, kiedy tylko garstka turystów kolarzy jeździła na rowerach. Ostatnio od kilku lat, zgodnie z obecną modą, wzrasta grono jeżdżących rowerzystów. Widać to wyraźnie w naszym klubie. Dla tych osób organizujemy wycieczki i różne imprezy rowerowe. Tym sposobem zwiedzamy bliższą i dalszą okolicę, wyjeżdżamy także za granicę, choć ze względów finansowych bardzo rzadko. Natomiast rower wspaniale sprawdza się w wycieczkach po bliskiej okolicy. Chociaż panuje przekonanie, że w dużych miastach, a już szczególnie w Katowicach nie ma gdzie jeździć, my udowadniamy, że nie jest to prawda.


Pod Kopcem Wyzwolenia w Piekarach Śląskich

W ostatnich dwóch latach zwiedziliśmy wiele rezerwatów i użytków ekologicznych (chronione zespoły przyrodniczo-krajobrazowe), których i u nas, w przemysłowym centrum Polski, nie brakuje. Były to rezerwaty: "Las Murckowski" i "Ochojec", "Segiet" i "Blachówka", użytki ekologiczne: "Żabie Doły" i "Hubertus", "Borki" i "Płone Bagno" oraz wiele innych, równie ciekawych miejsc. W czasie naszych rowerowych wojaży staramy się zwiedzać wszystkie, napotkane na trasie ciekawe zabytki, co pozwala nam jeszcze lepiej poznać nasz region.

Wybieramy się jednak także w dalsze okolice, wspomagając się pociągiem. Tym sposobem kilkakrotnie byliśmy na rowerach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Beskidach, w Krakowie itp.


Przy Bramie Bolechowickiej

Cieszymy się ogromnie z powiększającego się grona rowerzystów, a szczególnie z każdej nowej rowerzystki. Koleżanki wnoszą ciepłą i miłą atmosferę, koledzy zaś są opiekuńczy i niestrudzeni w pomocy fachowej. Chciałabym więc zachęcić, szczególnie osoby w tzw. pewnym wieku; do wspaniałej formy czynnej rekreacji, na rowerze bowiem prawie każdy potrafi jeździć. Choć niejednokrotnie jeździł "dawno, dawno temu", to raz nabytej umiejętności się nie zapomina. W naszym klubie "Wagant" jest spora grupa osób kilkudziesięcioletnich, ale to właśnie pozwala nam na wzajemne zrozumienie jakże podobnych problemów typu: tempo jazdy, dystans czy inne stopnie trudności (np. jazda w terenie górzystym). Nikt się nie ściga, nie popisuje, ale chce czynnie spędzić wolny czas. Należy pamiętać, że ta forma ruchu jest wskazana przy wielu dolegliwościach zdrowotnych, co przecież ma kolosalne znaczenie dla każdego człowieka, a szczególnie dla osób, które z racji wieku nie mają go zbyt dużo.

Zapraszam więc i do zobaczenia na rowerowych ścieżkach.

Elżbieta Praus

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT