PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Pałeczka pozostała we Lwowie


Gdy kilkanaście lat temu w środowisku kolarskim ktoś rzucił pomysł organizowania dorocznych spotkań cyklistów państw Europy Środkowej, spotkał się on z niezwykle życzliwym przyjęciem. Spora w tym zasługa m.in.: Wiesława Szczepanka, Iwony Piwońskiej, Ryszarda Mielnika, Marii Martišovej i Andreasa Hada.

Już w czerwcu 1988 r. w Ružinie k. Koszyc (Czechosłowacja) odbył się pierwszy zlot z tego cyklu. Na metę przybyło 900 rowerzystów, w tym ok. 250 z Polski. Chętnych było znacznie więcej, lecz miejsca były limitowane, gdyż słowacki kemping (jak każdy inny) miał ograniczoną pojemność. Impreza, mimo że deszczowa, spodobała się rowerzystom.

Drugi zlot, rok później, zorganizowali Węgrzy na pięknym kempingu w Leanyfalu k. Budapesztu. Przybyło 700 turystów, w tym 150 Polaków, oczywiście wszyscy na rowerach, z namiotami. Podobnie jak do Ružina tu też przyjechali rowerzyści z ówczesnej Czechosłowacji, Węgier, NRD, Związku Radzieckiego. W przeciwieństwie do pierwszego zlotu tutaj pogoda dopisała. Cykliści mieli pięć aż do znudzenia słonecznych dni. Atrakcją okolicy była plaża naturystów na peryferiach naddunajskiej stolicy oraz możliwość rejsu po Dunaju statkiem zabierającym z turystami także jednoślady.

Na pierwszym i na drugim zlocie turyści urządzali wycieczki po okolicy obozowiska, wieczory spędzali przy ognisku, wymieniali pamiątki turystyczne, oglądali projekcje przezroczy i filmów krajoznawczych.


Kazimierz Mańkowski i turyści ze Szczecina przejmują od Węgrów
sztafetę "małego rajdu AIT" państw Europy Środkowej. (fot. M. Kotarski)

W 1990 r. organizatorem imprezy była Polska, a metę rajdu wyznaczono w Drawnie. W Europie Środkowej zachodziły w tym czasie rewolucyjne przemiany polityczne i społeczne, które wpłynęły na losy imprezy (szale przechyliły także błędy organizacyjne, np. późne rozesłanie regulaminów, wysokie koszty wpisowego); w dodatku w czasie zlotu lub tuż przed jego rozpoczęciem zdrożały bilety kolejowe. W efekcie na metę przybyło zaledwie 200 cyklistów, głównie ze ZSRR i NRD. Inni nie dotarli, Polaków też było niezbyt wielu.

Czwarty zlot, w roku 1991, zaplanowano na ziemiach naszego zachodniego sąsiada, ale już w Drawnie mieli oni opory w przejęciu pałeczki organizatora. Ostatecznie wręczono ją turystom z Ukrainy. Ci solidnie przygotowali się do przyjęcia 1000-osobowej grupy kolarzy z zaprzyjaźnionych państw (dla turystów znad Wisły przewidziano 200 miejsc), ale przebieg zlotu dowiódł, że impreza, podobnie jak i cały ówczesny obóz środkowoeuropejski, chyliła się już ku upadkowi. Na kemping Komariwka koło Lwowa przybyło zaledwie 160 turystów; oprócz 12 Polaków na metę dotarli jedynie cykliści radzieccy. Turyści z innych krajów zrezygnowali z zaproszeń.

Organizatorami następnych zlotów turystów kolarzy państw Europy Środkowej miała być Rumunia, po niej Bułgaria. Pałeczka, tzw. sztafeta, pozostała we Lwowie, gdyż nie miał jej kto przejąć. Czy w trzecim milenium, po wstępnych rozmowach przeprowadzonych w 2000 r. na mecie centralnego zlotu w Rykach z przedstawicielami kolarskich organizacji turystycznych Czech, Słowacji, Ukrainy uda się reaktywować ten "mały rajd" AIT? Nie wiadomo. Polscy rowerzyści ostrożnie podchodzą do tego pomysłu, gdyż kalendarz imprez centralnych jest dość napięty: w maju bądź czerwcu odbywa się doroczny tygodniowy zlot przodownicki, w lipcu - ośmiodniowy międzynarodowy rajd kolarski AIT, a w połowie sierpnia każdego roku siedmiodniowy centralny zlot turystów kolarzy PTTK. Gdzie więc w kalendarzu upchnąć jeszcze jedną tygodniową wyprawę, jak pogodzić (podzielić) urlop, skąd wziąć pieniądze? Może Czytelnicy coś podpowiedzą?

(kot)

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT