PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Propozycja przebiegu przez Polskę Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-4


(fragment dalekosiężnej trasy rowerowej Roscoff - Bonn - Praga - Lwów - Odessa).nr drogi     nazwa miejscowości
Od granicy państwowej w Chałupkach do Strumienia, oznakowana
91        granice państwa (Polska - Republika Czech)
91        Chałupki
91        Zebełków
lokalna     Olza (most na Odrze)
lokalna     Olza (żwirownia)
lokalna     Uchylsko
powiatowa    Gorzyczki
powiatowa    Łaziska
lokalna     Godów
lokalna     Gołkowice
lokalna     Jastrzębie-Zdrój (Szotkowice) - ulicówka
lokalna     Jastrzębie-Zdrój (Moszczenica) - ulicówka
lokalna     Jastrzębie-Zdrój (Zdrój) - ulicówka - Jastrzębie-
         -Zdrój (Dworzec PKS) - ścieżka rowerowa
lokalna     Jastrzębie-Zdrój (Urząd Miasta) 
         - ścieżka rowerowa
lokalna     Jastrzębie-Zdrój (Ogrody Działkowe) - ulicówka
lokalna     Jastrzębie-Zdrój (Las Kyndra) - ulicówka
lokalna     Jastrzębie-Zdrój (Bzie Zaneckie) - ulicówka
lokalna     Jastrzębie-Zdrój (Bzie Górne) - droga szutrowa
lokalna     Golasowice (Kolonia) - droga szutrowa
lokalna     Golasowice (Podbór) - droga szutrowa
lokalna     Zbytków (Centrum)
lokalna     Zbytków (przecięcie z drogą krajową 
         Katowice - Ustroń)
lokalna     Strumień (PKP)
939       Strumień (centrum)
939       Pszczyna
lokalna     Skraj Wisły Małej
lokalna     Adelajda
lokalna     Studzionka
lokalna     Czarne Doły
lokalna     Wisła Wielka
lokalna     J. Łąka
lokalna     Łąka
lokalna     Pszczyna (pałac)
lokalna     Pszczyna (skansen)
lokalna     Ćwiklice
lokalna     Kolonia Podlesia
lokalna     Miedźna, ul. Topolowa
lokalna     Bodzów
lokalna     Brzozów
lokalna     Frydek
lokalna     osiedle Pod Sosnami
lokalna     Wola, ul. Starorzeczna
lokalna     Brzeszcze
lokalna     Bór
lokalna     most na Wiśle
lokalna     Harmęże (rozwidlenie dróg)
lokalna     Harmęże (szkoła)
lokalna     Pławy
lokalna     Brzezinka (muzeum)
lokalna     Oświęcim
lokalna     Dwory
lokalna     Przyręb
lokalna     Jankowice
951       Babice
951       Regulice
951       Alwernia
lokalna     Grójec
lokalna     Rudno (zamek Tęczyński)
lokalna     Baczyn
lokalna     Mników
lokalna     Kryspinów
lokalna     Kraków
lokalna     Kraków, Wola Justowska
lokalna     Kraków, Błonie
lokalna     Kraków, parking pod Wawelem
lokalna     Kraków, Podgórze
lokalna     Swoszowiece
lokalna     Wieliczka 
964       Staniątki
964       Niepołomice
lokalna     Proszówki
965       Bochnia
965       Pogwizdów
965       Nowy Wiśnicz
lokalna     Lipnica Murowana
966       Tymowa
966       Czchów
978       Zakliczyn
lokalna     Pleśna
977       Tarnowiec
977       Tarnów
lokalna     Skrzyszów
lokalna     Łęki Górne
lokalna     Pilzno
lokalna     Chotowa
lokalna     Grabiny
lokalna     Straszęcin
lokalna     Dębica
985       Brzeźnica
lokalna     Skrzyszów
lokalna     Ropczyce
lokalna     Ropczycka Góra
lokalna     Sędziszów
987       Czarna Sędziszowska
987       Krzywa
lokalna     Czekaj
lokalna     Bratkowice
lokalna     Rudna
lokalna     Rzeszów
lokalna     Strażów
lokalna     Łańcut
881       Markowa
881       Gać
lokalna     Białoboki
lokalna     Przeworsk
lokalna     Pełkinie
lokalna     Jarosław
880       Widna Góra
880       Jankowice
880       Pruchnik
lokalna     Wola Węgierska
lokalna     Wola Krzywiecka
lokalna     Chyrzyna
lokalna     Chołowice
98        Krasiczyn
881       Wapnowice
881	     Przemyśl
4	     Medyka
	     przez Lwów do Odessy

Zbigniew Boroński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT