PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Klub Turystyki Kolarskiej KTuKol. w Głuchołazach ma już 28 lat


Wszystko zaczęło się dokładnie 27 grudnia 1974 r. przy Oddziale PTTK w Głuchołazach. Z inicjatywy 27 członków, działających wcześniej w komisji, założono Klub Turystyki Kolarskiej. Prezesem klubu został Cyprian Szczęsny, wiceprezesem - Marek Wolak, a sekretarzem - Andrzej Góral, twórca nazwy klubu KTuKol. Od początku KTuKol. działa prężnie. W 1974 r. kadra składała się z czterech przodowników i instruktora. Dziś, po samodzielnym zorganizowaniu trzech kursów przodowniczych, kadra liczy dwóch przodowników-instruktorów i 38 przodowników, 18 uzyskało uprawnienia na stałe. Klub Turystyki Kolarskiej zrzesza tradycyjnie 50 członków, połowę stanowią uczniowie, głównie ze Szkoły Podstawowej nr 3. W dniu 9 grudnia 1994 r. prezesem został Eugeniusza Jędrysek. Cyprian Szczęsny pozostał prezesem honorowym. Klub Turystyki Kolarskiej KTuKol. nie ogranicza turystyki tylko do wypoczynku i krajoznawstwa.

Każdy rajd wykorzystuje na sprawdzenie swoich umiejętności. Od trzech lat w klubie istnieje Sekcja Osób Niepełnosprawnych.

Każdego roku KTuKol. brał udział w centralnych zlotach turystów kolarzy. W dziewięciu zlotach klub w punktacji współzawodnictwa zajmował I miejsce w kraju: w 1980 r. - Osieczna, w 1982 r.- Karpkowice, w 1983 r. - Zamość, w 1984 r. - Nowogród, w 1986 r. - Rogoźnik, w 1987 r. - Sopot, w 1990 r. - Częstochowa, w 1992 r. - Wałcz, w 1993 r. - Otmuchów.

Na ośmiu światowych rajdach AIT - stanowili najliczniejszą ekipę z Polski: w 1977 r. - Kazimierz Dolny - 17 uczestników, w 1986 r. - Rogoźnik - 27 uczestników, w 1991 r. - Wała - 38 uczestników, w 1993 r. - Tuluza - 33 uczestników, w 1996 r. - Pokrzywna - 42 uczestników, w 1997 r. - Antwerpia - 32 uczestników.

Siedmiokrotnie w latach 1987-1993 członkowie klubu reprezentowali Polskę na Europejskim Finale Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym "Kto jest mistrzem na dwóch kółkach": w Budapeszcie w 1987 r. - VI miejsce, w Wiedniu w 1988 r. - VI miejsce, w Brunnen w 1989 r. - V miejsce, w Botevgard w 1990 r. - VII miejsce, w Panhagen w 1991 r. - II miejsce, w Berlinie w 1992 r. - I miejsce, w Beneszowi w 1993 r. - VIII miejsce. W prestiżowej imprezie turystów krajoznawców, w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym w latach 1979-2002 klub uczestniczył 18 razy. W 1995 r. zajął II miejsce, cztery razy zaś IV miejsce. Zawsze w czołówce. Osiemnaście razy wygrywał eliminacje wojewódzkie. Poza aktywnym uczestnictwem w turniejach i zlotach klub organizuje też własne imprezy. Do stałych punktów w kalendarzu należą: "Powitanie wiosny", w którym uczestniczy młodzież szkolna w liczbie 250-270 osób; wyjazdy 1 maja do Czech, "Dzień Dziecka na rowerze", rajd z okazji Światowego Dnia Turystyki. Uroczyste zakończenie sezonu zawsze w grudniu. W roku 2002 odbył się X Jubileuszowy Rajd pt. "Zdobywamy Praded" z bazą w Karlovicach, którego celem był szczyt najwyższej góry Jaseników - Pradziad 1491 m n.p.m. Impreza ta jak zawsze wzbudzała duże emocje. Każdy uczestnik musiał pokonać własne słabości. Rajd cieszy się dużą popularnością, przyciągając wielu turystów kolarzy, niemal z całej Polski. Każdego roku uczestniczy w nim około 150 osób. Taki jest limit z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa uczestników. Każdy uczestnik na pamiątkę dostaje medal z uzyskanym czasem i dyplom. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych dodatkowo nagrody.

W ciągu 28 lat istnienia (1974-2002) w klubie KTuKol. zdobyto ponad 1000 odznak turystycznych w tym popularne KOT-y: brązowe - 514, srebrne - 246, złote - 120, d. srebrne - 49, d. złote - 8, za wytrwałość - 4.

Dużą złotą otrzymali: Mieczysław Karkosz w 1987 r., Ryszard Wąsik w 1988 r., Mariusz Hefczyc w 1998 r., Józef Grzegocki w 1999 r., Sławomi Kostrzewski w 1999 r.

Za wytrwałość: Cyprian Szczęsny w1986 r., Eligiusz Jędrysek w 1990 r., Jarosław Jakubiec w 1990 r., Michał Raczyński dwukrotnie - w 1989 r. i w 2002 r.

Obecny Zarząd Klubu Turystyki Kolarskiej KTuKol:

  1. Cyprian Szczęsny - współzałożyciel Klubu KTuKol. 1974 1994, prezes klubu, obecnie honorowy prezes klubu.
  2. Eligiusz Jędrysek - prezes od 1994 r.
  3. Tadeusz Gruszka - wiceprezes
  4. Józef Grzegocki - sekretarz
  5. Sławomir Kostrzewski - skarbnik
  6. Wanda Sobieszek - Gerlich - członek zarządu, odpowiedzialna też za sekcje osób niepełnosprawnych w Klubie Turystyki Kolarskiej "KTuKol".

Michał Raczyński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT