PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Relacja z obchodów jubileuszu 25-lecia KTK "Bicykl 1977" 29 listopada 2002 r.


Spotkanie z okazji jubileuszu 25 lat działalności Klubu Turystyki Kolarskiej "Bicykl 1977" rozpoczęła prezes Beata Nowacka powitaniem zaproszonych gości: naczelnika wydziału usług społecznych przy Urzędzie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Pawła Rajskiego, starostę powiatu ostrowskiego Włodzimierza Jędrzejaka, przedstawicieli władz Oddziału PTTK w Ostrowie - Krystynę Jarosik, Ryszarda Plucińskiego, Tadeusza Grzesiaka oraz sponsorów - Longinę i Czesława Buchwaldów z Biura Brokerskiego w Ostrowie, przedstawiciela klubu myśliwskiego przy Kole Łowieckim nr 8 Zdzisława Kowalczyka, a także przybyłych przedstawicieli zaprzyjaźnionych klubów i kół PTTK w Ostrowie, jak również turystów z klubu "Rewor" z Wrocławia, reprezentację mediów, aktualnych i byłych członków klubu oraz pozostałych gości.

W słowie wstępnym Beata Nowacka przybliżyła historię roweru oraz turystyki rowerowej, ukazała zalety uprawiania turystyki rowerowej oraz konieczność tworzenia infrastruktury dla przyjemnego i bezpiecznego poruszania się rowerem.

Wspomniała o akcji Komisji Europejskiej - "Europejski dzień bez samochodu" organizowanej 22 września. Następnie sekretarz klubu Dariusz Nowacki przedstawił krótko historię powstania Klubu KTK "Bicykl 1977" i jego działalności. Uroczystości towarzyszyła wystawa kolekcji odznak i plakietek. Najpopularniejszą Kolarską Odznakę Turystyczną zwaną w skrócie KOT, zdobyło:

 • stopień brązowy - 88 turystów,
 • stopień mały srebrny - 67 turystów,
 • stopień mały złoty - 30 turystów,
 • stopień duży srebrny - 14 turystów,
 • stopień duży złoty - 7 turystów,
 • odznakę KOT "za wytrwałość" otrzymało pięć osób z klubu.

Na zakończenie podziękowano klubowiczom za zaangażowanie w organizację rajdów i imprez turystycznych oraz propagowanie turystyki kolarskiej. Nie zapomniano również o instytucjach, sponsorach oraz przyjaciołach, dzięki którym nasz klub oraz turystyka rowerowa w Ostrowie Wielkopolskim może być dostrzeżona w Polsce i poza granicami naszej Ojczyzny.

Podczas jubileuszu wręczono odznaki:

 • KOT w stopniu małym srebrnym otrzymali - Tadeusz Raczak oraz Patryk Frąckowiak,
 • KOT w stopniu małym złotym otrzymali - Barbara Frąckowiak, Zbigniew Lewandowski, Jarosław Maj,
 • KOT w stopniu dużym srebrnym otrzymał - Zbigniew Pohl,
 • KOT stopniu dużym złotym otrzymał Jacek Frąckowiak.

Wręczono również odznakę kolarską "Szlakami zamków w Polsce":

 • brązową otrzymali - Barbara Frąckowiak i Jacek Frąckowiak,
 • srebrną Dariusz Nowacki.

Następnie zasłużeni działacze Klubu otrzymali z rąk władz oddziału odznaczenia PTTK:

 • dyplomy Zarządu Oddziału PTTK wręczono Barbarze i Jackowi Frąckowiakom, Janowi Jastrowiczowi oraz Jerzemu Szyszce,
 • dyplomy Zarządu Głównego PTTK otrzymali: Klub KTK "Bicykl 1977", Beata Nowacka, Jarosław Maj, Zbigniew Pohl, Henryk Talaga, Waldemar Trzcieliński,
 • srebrną Honorową Odznaką PTTK odznaczeni zostali; Edward Kijak, Dariusz Nowacki, Józef Talaga,
 • Odznakę 25 lat PTTK otrzymali - Bogdan Barański, Zbigniew Pohl, bracia Henryk i Józef Talagowie.

Na zakończenie części oficjalnej prezes klubu wręczyła pamiątkowe statuetki sponsorom: firmie handlowej Małgorzaty Burghardt, Firmie SV Janusza Dobrzyńskiego, burmistrzowi gminy i miasta Odolanów Józefowi Wajsowi oraz Zdzisławowi Kowalczykowi, reprezentującemu Koło Łowieckie nr 8.

Chwilę później zabrali głos przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta Ostrowa Wlkp. Starosta powiatu ostrowskiego wyróżnił działaczy naszego klubu: Jacka Frąckowiaka, Dariusza Nowackiego, Jerzego Szyszkę oraz Józefa Talagę.

W imieniu prezydenta miasta Ostrowa głos zabrał naczelnik wydziału usług społecznych Paweł Rajski, który podziękował za wkład pracy w upowszechnianie turystyki rowerowej, wręczając listy pochwalne dla klubu oraz Beacie Nowackiej, Edwardowi Kijakowi i Jarosławowi Majowi.

Zaproszeni przedstawiciele Zarządu Oddziału PTTK, klubów oraz sponsorzy przekazali na ręce koleżanki prezes życzenia i upominki z okazji jubileuszu. Wieczór uświetnił występ duetu gitarowego Kuby i Michała.

Po części rozrywkowej wniesiono tryskający płonącymi fontannami tort w kształcie roweru. Reszta wieczoru upłynęła na rozmowach, wspomnieniach, tańcach oraz przeglądaniu kronik i albumów ze zdjęciami, oczywiście z imprez turystycznych.

Dariusz Nowacki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT