PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Historia ogólnopolskich zlotów przodowników turystyki kolarskiej


W latach 50. grupa turystów kolarzy zrzeszonych w PTTK stawała się coraz liczniejsza. Zaistniała pilna potrzeba działalności zarówno wśród młodzieży, jak i ludzi dorosłych. Potrzebna była kadra chętna do prowadzenia wycieczek kolarskich. Pierwsza grupa przodowników, licząca 100 osób, którym zaliczono długoletni staż pracy nad rozwojem turystyki kolarskiej, otrzymała uprawnienia drogą mianowania.

Pierwszy kurs przodownicki odbył się w 1954 r. Był to dwutygodniowy obóz wędrowny, w którego trakcie wykładowcy przekazywali wiadomości uczestnikom kursu. Początkowo program tych pierwszych kursów opierał się raczej na tradycjach sportowych, bardziej kolarskich niż krajoznawczych. W 1958 r. wprowadzono nowe zasady szkolenia. W następnych latach system szkolenia uległ udoskonaleniu, prowadzący do nowocześniejszego i bardziej przystępnego szkolenia. Zwrócono większą uwagę na kulturę uprawiania turystyki.

W 1970 r. uchwałą Prezydium ZG PTTK wprowadzono uprawnienia instruktora turystyki kolarskiej PTTK.

Pierwszy Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej odbył się w dniach 1-4 czerwca 1961 r. w Górach Świętokrzyskich, kolejne zaś:

1962 - Kieleckie
1963 - Białostockie
1964 - Wyżyna Krakowska
1965 - Koszalińskie
1966 - Suwalszczyzna
1967 - Roztocze
1968 - Dolny Śląsk
1969 - Ziemia Cieszyńska
1970 - Wielkopolska
1971 - Pomorze Zachodnie
1972 - Bydgoskie
1973 - Krakowskie
1974 - Warszawskie
1975 - Kieleckie
1976 - Gdańskie
1977 - Pomorze Zachodnie
1978 - Jeleniogórskie - Bolesławiec (21-27 maja)
1979 - Nowy Sącz (10 - 16 czerwca) - 228 uczestników
1980 - Kalisz - Ostrów Wielkopolski (22-28 czerwca)
1981 - Piotrkowskie - 172 uczestników
1982 - Kieleckie - Radoszyce - Ostrowiec Świętokrzyski (6-12 czerwca) - 197 uczestników
1983 - Legnica, Legnickie Pole (29 maja - 4 czerwca) - 204 uczestników
1984 - Słupskie - Lębork (18-23 czerwca) - 242 uczestników
1985 - Opolskie - Otmuchów - Sarnowice (2-8 czerwca) - 303 uczestników
1986 - Bydgoskie - Inowrocław, Żnin, Tleń (25-31 maja)
1987 - Warszawskie - Tułowice - Nieborów (14-20 czerwca)
1988 - Poznańskie Września (29 maja - 4 czerwca) - 300 uczestników
1989 - Wrocławskie - Sulistrowice (22-27 maja)
1990 - Bielskie - Szczyrk (9-16 czerwca) - 264 uczestników
1991 - Toruńskie - Grudziądz - Przydwórz - Bachotek (25 maja - 1 czerwca)
1992 - Jeleniogórskie - Jagniątków (15-22 czerwca) - 250 uczestników
1993 - Bydgoskie - Charzykowice (5-12 czerwca) - 320 uczestników
1994 - Łódzkie - Sieradzkie - Krzeczów - Zduńska Wola (28 maja - 4 czerwca) - 250 uczestników
1995 - Leszczyńskie - Domanice (10-17 czerwca) - 250 uczestników
1996 - Zielonogórskie - Łochowice (1-8 czerwca) - 265 uczestników
1997 - Nowosądeckie - Muszyna (25-31 maja)
1998 - Katowickie - Borowiany (10-12 czerwca) - 240 uczestników
1999 - Szczecińskie - Lubin na Wolinie (29 maja - 5 czerwca) - 217 uczestników
2000 - Toruńskie - Bachotek (17-24 czerwca) - 298 uczestników
2001 - Pilskie - Płotki (9-17 czerwca) - 296 uczestników
2002 - Świętokrzyskie - Sielpia (25 maja - 21 czerwca)
2003 - Gliwice (14-21 czerwca)

Michał Raczyński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT