PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Zaczynać od zera, czyli 10 lat komisji turystyki kolarskiej PTTK w Radomiu


Początki turystyki kolarskiej na ziemi radomskiej nie są mi dokładnie znane. Z zapisków kolejnych zjazdów Oddziału Miejskiego PTTK im. ks. Jana Wiśniewskiego w Radomiu wynika, iż w 1981 r. powołano komisję turystyki kolarskiej, która działała przez jedną kadencję.

Wywodzić się jednak musiała z czasów wcześniejszych, gdyż dane o kadrze oddziału jednoznacznie wykazują kilku przodowników turystyki kolarskiej z niskimi numerami uprawnień.

Dodatkowych wskazówek na ten temat dostarczają również zbiory z Muzeum Pamiątek Turystycznych PTTK w Radomiu, gdzie odnalazłem plakietki z lat 1978/1979.


Pierwsze trasa kolarska na rajdzie Pamięci Narodowej, 1994 r.n

Zainteresowanie turystyką kolarską sprawiło, iż zacząłem dążyć do uzyskania większej ilości informacji na ten temat. I mogę bez zastanowienia podać kto mnie do tego zachęcił - Jurek Meisner z Warszawy oraz Marek Sawicki z Łodzi. Obojętne nastawienie Oddziału PTTK spowodowało, iż za namową Jurka pojechałem na centralny zlot turystów kolarzy do Wałcza w 1992 r., tam też zdobyłem swoje pierwsze uprawnienia kadry PTTK, czyli przodownika turystyki kolarskiej.

Przez pół roku starałem się skompletować grupę ludzi, w celeu powołania komisji przy oddziale, co udało się w czerwcu 1993 roku.


Rajd Kolarski Dookoła Ziemi Suwalskiej, lipiec 2002 r.

Rok później, tj. 6 czerwca 1994 r. wraz z kilkoma pasjonatami roweru założyliśmy klub "Adept". Decyzja o jego powołaniu zapadała stopniowo podczas trwania tras rowerowych, które zacząłem organizować przy okazji rajdów pieszych: Miejsc Pamięci Narodowej (kwiecień 1994), w wekend majowy (dziś nazywamy go "0 Rajd Adepta" oraz na Spódnicowym (maj 1994), gdzie każdy ma obowiązek chodzenia w spódnicy (pamiętam, iż nawet ówczesny wojewoda radomski Zbigniew Kuźmiuk, obecnie jeden z liderów PSL, też przyjechał na koncert piosenki turystycznej w spódnicy).

Sukcesywnie wprowadzałem do rajdów pieszych trasy rowerowe oraz organizowałem cyklicznie w wekendy majowe rajd typowo rowerowy "Adept".

W roku 1997 nastąpił przełom - postanowiłem zorganizować wyjazd wakacyjny, przecież sam w poprzednich latach większość czasu wakacyjnego spędzałem na rowerze. Na rajd kolarski dookoła ziemi radomskiej przyjechało nawet kilka osób spoza Mazowsza, nawet z odległego Opola - Henryk Sytyk, od którego wiele się nauczyłem. Uczestnikom spodobał się pomysł organizacji takiego typu imprez i w kolejnym roku odbyły się 2 rajdy wakacyjne: dookoła ziemi bialskopodlaskiej (lipiec 1998) i dookoła ziemi elbląskiej (sierpień 1998).


Gotowanie w każdych warunkach, sierpień 1998 r.

Po roku 2000 ustalił się szablon trzech głównych imprez rowerowych kalendarza radomskiego oddziału PTTK: wekend majowy, pierwszy tydzień lipca i 3-4 tydzień sierpnia. Do dnia dzisiejszego odbyły się rajdy dookoła ziemi: radomskiej, bialskopodlaskiej, elbląskiej, leszczyńskiej, legnickiej, tarnowskiej, sieradzkiej, lubelskiej, białostockiej, opolskiej, łódzkiej, suwalskiej, wałbrzyskiej, ciechanowskiej oraz dookoła Polski.

Na początku roku 2003, udało się (po 7 latach starań) przekonać władze samorządowe do stworzenia sieci szlaków rowerowych. Związek Gmin Radomka, w którego skład wchodzi 6 gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew, zaakceptował i zamierza sfinansować ponad 250 km szlaków rowerowych na swoim terenie. Ich realizacja rozpocznie się w lipcu 2003 r.

W 2002 r. klub został uhonorowany Dyplomem Zarządu Głównego PTTK, za swoją działalność, jego członkowie zaś posiadają liczne wyróżnienia klubowe, oddziałowe oraz władz naczelnych Towarzystwa.

Na obecny kształt klubu i jego funkcjonowanie pracuje niewiele osób, mniej lub bardziej czynnie. Mnie w dalszej czynnej działalności podtrzymują kontakty międzyludzkie, bo czyż nie jest fajnie pojechać na zlot i spotkać tam Stasia Radomskiego lub Włodzimierza Balickiego oraz powspominać tych, którzy odjechali w swą ostatnią wędrówkę, a także to, co im zawdzięczamy - ja nie zapomnę nigdy: Jurka Meissnera i Ryszarda Mielnika.

10 lat to dużo czy mało? Dla mnie to 1/3 mojego życia - na pewno go nie przespałem.

Ze wspomnień: Dariusz Mariusz Zając

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT