PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (10)/2003
ISSN 1642-0853

Kolarskie wędrówki pokoju


Międzynarodowe Kolarskie Wędrówki Pokoju, zainicjowane w 1984 r. przez niemiecko-polski zespół koordynowany przez Petera Scheunemanna i Jana Rychlika, z roku na rok przyciągają coraz większe grono uczestników. Przed 20 laty, gdy cykliści po raz pierwszy wyruszyli na trasę prowadzącą szlakiem Wyścigu Pokoju z Berlina przez Pragę do Warszawy, peleton liczył 17 osób. W 1997 r. na trasę XIV Wędrówki Pokoju z Poczdamu przez Bremę i Gdańsk do Poczdamu wyruszyło już 130 rowerzystów.

Uczestnicy wędrówek, jadąc na nieobciążonych bagażem rowerach, przemierzają każdego dnia przeciętnie 100 km. Na trasę wyruszają o 8 rano, by do miejsca noclegu przybyć pod wieczór. Nocują zawsze pod dachem (schroniska PTSM, internaty, akademiki), po drodze zwiedzają interesujące obiekty krajoznawcze, a wieczorami uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami miejscowych społeczności. Nierzadko - mówi Jan Rychlik - witają nas kapele, wójtowie gmin bądź burmistrzowie miast.


XV Wędrówka Pokoju na trasie Berlin - Rzym 1998 r.

Wśród uczestników wędrówek dominują Niemcy i Polacy, ale trasę przemierzają też Anglicy, Białorusini, Belgowie, Czesi, Francuzi, Łotysze, Słowacy i inni. Koszty udziału w obozie wędrownym ponoszą uczestnicy, pewną część wydatków pokrywają sponsorzy. Jest to piękna, wspaniała przygoda wakacyjna; dzięki niej poznałem kilku nowych kolegów, poznałem wiele ciekawych miejsc, a w efekcie zdobyłem złotą Kolarską Odznakę Turystyczną - wspomina Tomasz Miklas z Myszkowa, który dwukrotnie brał udział w wędrówkach.

Przez kilka pierwszych lat wędrówki odbywano po trasie Wyścigu Pokoju, ale w 1988 r., gdy wyczynowcy spod znaku gołąbka pokoju zaczęli niektóre odległości międzyetapowe pokonywać samolotami, turyści zmodyfikowali trasy swych przejazdów. Przy okazji skorzystali krajoznawcy, bowiem zwiększono liczbę państw, po których drogach toczyły się kółka bicykli; jeżdżono więc także po drogach Węgier, Rosji, Litwy, Austrii, Danii, Włoch.

Przed nami jubileuszowa 20. Wędrówka Pokoju. Jej trasa prowadzi z Berlina do Poczdamu (start 26 lipca 2003 r.), po czym rowerzyści pojadą przez Magdeburg, Halle, Zwickau, Chomutov, Pragę, Pardubice, Jesenik, Opole, Częstochowę, Radomsko, Łódź i Pruszków do Warszawy. W stolicy Polski będą 8 sierpnia, następnego zaś dnia, w sobotę, odbędzie się oficjalne, uroczyste zamknięcie XX edycji Wędrówek Pokoju.

Chętni mogą jeszcze zgłaszać swe kandydatury, wpłacać wpisowe, zbierać informacje. Koordynatorem 20. ITF Berlin - Praga - Warszawa 2003 jest prezes Oddziału PTTK w Pyskowicach Jan Rychlik (telefon i faks 0-prefiks - 32 233 23 61). Zgłoszenia przyjmowane są z reguły do końca kwietnia.

Marian Kotarski


Wędrówka z dobytkiem pokoju (rys. W. Lipecki)


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Dariusz Mariusz Zając, Korekta: Elżbieta Matusiak-Gordon
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT